Сметната палата ще проверява “Банков надзор” до октомври

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси взе на 16 юли решение да удължи с два месеца срока, който даде на Сметната палата, за да направи одит на  ефективността и ефикасността на банковия надзор, осъществяван от БНБ в периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 година. Въпросната проверка бе възложена от Народното събрание на 29 април, като първоначалната задача бе докладът на Сметната палата да бъде готов до август. Сега той ще трябва да бъде предаден в Народното събрание до октомври.

Служителите на палатата ще трябва да анализират дали работещите в "Банков надзор" спазват българските и европейските закони и наредби и най-добрите практики при  проверките и оценките на рисковете поемани търговските банки у нас. Удължаването на срока се е наложило, тъй като в хода на проверката е станало ясно, че служителите на Сметната палата нямат достъп до професионална тайна. Това е наложило при разглеждането на всеки документ, свързан с търговска банка до тях, да има представител на "Банков надзор". Което при настоящия числен състав на управлението на БНБ е затруднило работата на проверяващите. Ситуацията се е подобрила чувствително, но едва преди две-три седмици, когато в сила влязоха промените в Закона за кредитните институции, които свалиха банковата тайна. В тези  изменения има и текст, който дава достъп на одиторите от Сметната палата до професионална тайна, когато те проверяват работата на БНБ, свързана с търговските банки.

Вторият одит, който Сметната палата прави на БНБ – този на изпълнението на бюджета й, ще приключи в срок. До края на август той ще бъде предаден в Народното събрание.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст