“Академика Сий палас” се отървава от… държавата

Академика сий палас

Българската държава призна окончателното си поражение пред разиграваните от години сложни схеми за пълно усвояване на собствеността й от частни „инвеститори“. Това показва окончателният край на една от най-скандалните сделки на прехода, при която близо 73 дка скъпоценен терен на брега на морето окончателно ще премине в ръцете на частна компания срещу „промоционална“ цена. Агенцията за приватизация обяви търг за продажбата на 3 520 000 привилегировани акции с право на глас, които представляват 20% от капитала на акционерното дружество „Академика Сий палас“. То е собственик на едноименния луксозен курортен комплекс край Равда, в което държавното дружество „Академика“ притежава продавания днес акционерен дял. Не е трудно да се досетим, че тези акции просто ще бъдат изкупени от мажоритарния собственик на капитала  в него – „Керко България“ ЕООД.

В държавите с истинска пазарна икономика подобна продажба би могла да се оцени като аргументирана и нормална. Първо, защото сегашният притежател на акциите – подопечното на Министерството на младежта и спорта „Академика 2011“ ЕАД, безусловно е в тежко финансово състояние (а през септември 2009-а дружеството “Академика 2000”, което стопанисва големи спортни обекти като зала "Фестивална", стадион "Академик", Зимния дворец в столицата и тенис кортовете "София", бе прехвърлено във владение от образователното на спортното министерство и промени името си). И второ, поради факта, че въпреки реализирания проект то никога не е получавало  дивидент от тази своя "инвестиция". Но се иска и да не ни е изневерила паметта и да сме забравили по какъв начин един огромен и на практика

безценен държавен имот

разположен  непосредствено до крайбрежната морска ивица, се „изпарява“ и от държавен се превръща в сто процента частен. И това, разбира се, се случва по старата и изпитана от времето на прехода схема (говорим за времето на разграбването на държавната собственост) – чрез апортиране на земя.

Тази сделка (която сега окончателно ще бъде завършена) беше сключена през 2003-а от Министерството на образованието и науката, което по това време управляваше министърът от НДСВ Владимир Атанасов. А предшественикът на днешното  дружество „Академика 2011“ ЕООД беше собственост на образователното ведомство. Именно с благословията на Атанасов и с активното съдействие на тогавашната началничка на държавното дружество Петя Божикова (за золумите на която в. „БАНКЕРЪ“ писа още през 2006-а) се даде стартът на сделката, чрез  която на мястото на бившия студентски лагер „Академика“  в Равда  се роди гигантският хотелски комплекс.

Изследователите на прехода у нас я определят не само като

една от най-скандалните сделки

на държавата в полза на частния бизнес, но я цитират и в списъка на „провалите“ му. Историята около нея е още по-любопитна  и ние сме на  мнение, че тя трябва да бъде припомняна и да се помни от бъдещите поколения.

Според първия регистриран устав на акционерното дружество „Академика Сий палас“, учредено на 21 април 2003-а, държавата чрез „Академика 2000“ влиза в него с непарична вноска, представляваща „дворно място“ с площ от 72 766 кв. метра. В добавка са изградените върху терена бунгала, санитарни възли и още купища сгради, които са обслужвали бившия студентски лагер. Всичко това е оценено на смехотворната сума от 3.5 млн. лева. Простата сметка показва, че само земята (без изградената инфраструктура) според тогавашните управляващи е струвала 48 лв. квадратния метър. Според брокери тази е цена е поне три пъти под пазарните стойности на имотите по онова време. Срещу тази, меко казано,

 "семпла" оценка

резонно държавното дружество е получило едва 20 на сто от капитала в новоучредената компания. Другите 80 на сто стават притежание на регистрираната у нас (година по-рано) фирма „Керко България ЕООД, представлявана тогава от Иво Евгениев. Тя обещава да инвестира в "общия" проект 50 млн. лева. Интересно е да споменем, че по същото време Евгениев е управител и на инвестиционното дружество „Сигма кепитъл мениджмънт“, регистрирано в Люксембург, което по документи се управлява от сина на председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев – Веселин. От години обаче се знае, че тази компания е тясно свързана с братята Милен и Георги Велчеви. Едва ли случайно е избрано и времето, когато е била замислена и реализирана сделката с държавно участие. Точно тогава Милен Велчев е финансов министър. А ако министър Атанасов е искал да "папка", е трябвало и да "слушка"…

И въпреки че самата „Академика 2000“ е била в списъка на забранените за приватизация дружества, това не е попречило

един от най-значимите й активи да бъде „стопен“

именно чрез хватката с апорта.

Ако се проследи пък историята на дружество инвеститор, ще се натъкнем на още по-любопитни подробности от рода на тези, че собствеността му винаги е била свързана с офшорни компании.

Справка  във фирмения регистър от онова  време показва, че фирма „Керко България“ тогава  е била еднолична собственост на офшорната компания „ЕСМ холдингс лимитид“, регистрирана в офшорната зона на остров Ман, по-късно преминава в актива на „Сигма Кепитъл инвестмънтс С.А.“, дружество регистрирано в Люксембург. През декември 2010-а пък е препродадена на регистрираното в Кипър дружество „Либена резортс лимитид“. То и до днес се води компания майка на още десетки регистрирани у нас дружества. Днес луксозният хотелски комплекс е собственост на „Пемба Ченъл Лимитид“ – компания, регистрирана в Джорж Таун на Гранд Кайман, с управител Веселин Данев.

Тук е моментът да припомним и още един далеч немаловажен детайл от цялата история. Един от одитите на Сметната палата, направен през 2009-а (за който в. „БАНКЕРЪ“ е писал), обяви ясно заключение: че решението от март 2003-а на просветния министър Атанасов за апорта на студентския спортен лагер в Равда в новото дружество "Академика Сий палас" АД е немотивирано и грубо нарушава законите. Сделката е била сключена чрез договаряне – без конкурс или търг. Освен това от същия доклад стана ясно, че през 2009-а държавното дружество като акционер  си осчетоводява приходи от 459 086 лв. срещу получаване на дивидент в бъдеще. За 2010-а са били осчетоводени 233 016 лв. приходи. Тези вземания обаче

реално не са били получавани

тъй като съвместното дружество не е реализирало печалба. А точно обратното – към края на 2010-а "Академика Сий Палас" е регистрирало 10 млн. лв. загуби.

В документа на държавните одитори бе подчертано, че включването в отчета на бъдещи вземания на дивидент го деформират и формират нереални финансови резултати. И към този момент участието на "Академика 2000" ЕАД в "Академика Сий палас" АД е неефективно и не носи положителен икономически ефект за дружеството – такава беше изричната констатация в доклада на Сметната палата. По този повод имаше и прокурорска проверка, която както можем да се досетим, не доведе до… нищо.

Очевидно и до този момент нещата не са особено променени по отношение на "полезността" на начинанието за държавата. От последния финансов отчет (за 2014-а), придружен от доклад на независимия одитор – фирма "Грант Тортън" ООД, който е регистриран в Търговския регистър, става ясно, че “Академика Сий палас” АД отчита някакви печалби през последните две години, но през  2014-а те намаляват с над една трета  – до 2.951 млн. лева.

Според доклада на одитора по-ниската оперативна печалба на дружеството от хотелска дейност се дължи на намалението на цените на предлаганите услуги, наложено от икономическата обстановка в бранша. То обаче не е голямо, а приходите от продажби на услуги се запазват на почти еднакви нива през последните две години.

Любопитен  факт, който се съдържа в този доклад, е, че от учредяването до момента “Академика Сий палас” АД не е разпределяло дивиденти за акционерите си. В същото време четиримата директори на туристическото дружества са получили възнаграждение за дейността си през последните две години съответно по 108 хил. лв. и 258 хил. лв., отчитат одиторите. Като от тях само за "Академика 2011“ сумите са 100 хил. лв. и 250 хил. лева. Или преведено на човешки език,

заплати има – дивиденти – не

През миналата година акционерното дружество е начислило 30 хил. лв. (2013-а е обявена за нула лв.) като финансов разход по преференциален дивидент, дължим на „Академика 2011“. Според специалисти това задължение възниква и се изплаща съгласно изискванията на Търговския закон за наличието на натрупана загуба.

Паричните наличности в дружеството са намалели двойно през 2014-а., но пък то има да събира вземания от трети и свързани лица за около 17 млн. лв., става ясно от доклада на одиторите.

В същото време “Академика Сий палас“ АД  е изтеглило банков кредит в размер на 36.356 млн. лева. Компанията има и краткосрочно задължение по заеми, предоставени от свързани лица, които са в размер на 8.772 млн. лева. Според доклада на одитиращата фирма средствата са използвани за финансиране на дейността на дружеството. През последните две години търговските и други вземания от трети лица, както и паричните средства са заложени като обезпечение на банков заем от унгарската "Банка ОТП" и "Банка ДСК". През 2013-а  дружеството е получило от компанията майка допълнителни 3.362 млн. лв., а през миналата година й е върнало 4.618 млн. лева. За погасяване на банкови заеми през 2014-а фирмата е платила 3.444 млн. лв., а лихвите по тях са били 961 хил. лева.

Любопитно е и още нещо – от август 2006-а “Академика Сий палас“ е сключило договор за административно обслужване с „Керко България“ ЕООД (т.е. с мажоритарния си собственик) за различни консултантски услуги. Ако погледнем финансовия отчет на самото „Керко България“, ще видим, че иде реч за прехвърляне на близо 300 хил. лв. годишно (през 2013-а – 282 хил. лв., а през 2014-а 271 хил. лв.). При тази

схема на „обслужване“

не е чудно, че дивидент за миноритарния държавен акционер няма как да бъде заделен.

Що се отнася до самото държавно дружество „Академика 2011“, финансовото му състояние е далеч  от нормалното. Именно това е и  причината, за да се стигне до решението за продажба на акциите в губещото за държавата съвместно начинание, макар че заслугата й да се случи този проект е повече от подарък за инвеститорите. И тук идва въпросът как ще бъдат изтъргувани тези акции. В случай че бъдещият купувач се ограничи с номинала им от 1 лв. за акция, ще се окаже, че от цялото упражнение държавата ще получи смешните 3.5 млн. лв., и то 12 години след реализацията на самия проект…?! А който може да смята, ще разбере кой какво е спечелил от него…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст