Почват да наблюдават фондове „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“ в МВР

МВР

Правителството определи дирекция „Международни проекти” и Звеното за вътрешен одит към МВР за отговорен и за одитен орган, които се ангажират с управлението, контрола и координацията по фондовете „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“ за програмен период 2014-2020 г.

Двата фонда са финансови инструменти на Европейския съюз за подпомагане в сектора на вътрешните работи. Общият размер на средствата от ЕС по тях, които ще бъдат разпределени на страната ни в следващия програмен период, е близо 83 млн. евро. С тях ще се изпълняват приоритетни мерки в областта на контрола на външните граници и визовата политика, борбата с организираната престъпност, управлението при кризи, убежището и миграцията.

С определянето на отговорен и одитен орган по фондовете се гарантира изпълнението на задълженията на България като държава-членка съгласно изискванията за управление на европейските фондове за следващия програмен период.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст