Страната ни била почти подготвена за европейското председателство

Румяна Бъчварова

България разполага с план и потенциал да бъде добре подготвена за председателството на Европейския съвет през 2018 година. Това твърди вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова по време на първото заседание на тематичната работна група за подготовка на българското председателство. Неин председател е Румяна Бъчварова в качеството си на вицепремиер по държавната администрация и коалиционната политика.

Тя представи план от десет мерки за подготовка, които са логически обвързани и надграждащи се една друга.

Първата и втората мярка вече са изпълнени, като едната предвижда да бъде събрана цялата необходима информация за Съвета и структурите му, което да доведе до уточняване на необходимия брой хора за подготовката на всички форуми и заседания. Другата мярка цели да оцени съществуващия административен капацитет по европейските въпроси и да установи основните слабости и препоръки за целите на председателството. Бъчварова посочи, че оттук нататък планът ще трябва да се изпълнява стриктно, като на всеки три месеца постигнатите резултати ще бъдат докладвани пред Министерски съвет.

До края на годината ще бъдат набелязани необходимите обучения за надграждане на компетенциите, така че да може да се подготви адекватна програма за обучение на служителите, които ще отговарят за подготовката и координацията на председателството. Изключително важна мярка, предвидена в плана на вицепремиера, има за цел да мотивира и задържи в администрацията екипа от служители, които ще бъдат подготвени за осъществяването на председателството.

До края на годината ще бъдат проверени и текущите знания на служителите, а до 2018 г. ще бъдат провеждани обучения, които да надградят техните знания и умения. Ще бъде изготвена и проведена централизирана програма за подготовка на екипа на председателството. Основна роля в тази посока ще играят Институтът за публична администрация и Дипломатическият институт, които ще ползват средства от оперативна програма "Административен капацитет".

Планът с мерки на вицепремиера предвижда и трупането на опит и експертиза от други европейски държави, които са председателствали или ще председателстват Европейския съвет. Този процес вече е започнал, като вече се реализират стажове и работни посещения за проучване на добри практики.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст