ББР представи на КРИБ плана „Юнкер“

Ангел Геков

На последното заседание на управителния съвет на КРИБ от 16 септември Ангел Геков, изпълнителен директор на Българската банка за развитие, направи представяне на възможностите, които дава Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за развитие и растеж чрез съфинансиране на широк спектър от проекти, известен като плана "Юнкер". ББР предостави кратка информация за плана, като заяви готовност да даде по-подробни разяснения и да отговори на конкретни въпроси, както и да организира специална среща по темата.

Българска банка за развитие АД (ББР) е национална промоционална банка (НПБ) в контекста на ЕФСИ, с потенциал за мобилизиране на ресурс за съфинансиране на ЕФСИ проекти в общ размер до 100 млн. евро, както  и за спомагане на достъпа до ЕФСИ. В това си качество основната цел на ББР е допълваща и не предполага конкуриране с други търговски банки. От банката заявиха, че разполагат с капацитета и са  в състояние да предоставят следните услуги на потенциални кандидати. ББР може да прави предварителен анализ на проектни предложения, да дава техническа подкрепа, чрез която да се оптимизира финансовата и правната структури на даден проект, както и да оказва съдействие при обмена на информация между проектния спонсор и ЕИБ. Банката прави предварително съгласуване на потенциални проекти с ЕИБ, организира съфинансиране на потенциални проекти, включително и чрез сформиране на синдикати. Понеже минималният инвестиционен размер на всеки индивидуален проект трябва да е поне 25 млн. евро

, отчитайки мащабите на местната икономика, в момента активно се разглеждат възможности за "пакетиране" на по-малки проекти, без това да налага междуфирмена обвързаност. ББР може да прави подобно "пакетиране".

Разглеждането на потенциални ЕФСИ проекти ще се осъществява съгласно стандартните практики на ЕИБ, респ. ще се следва типичният проектен цикъл на банката.

ЕИБ е в състояние да финансира до 50% от инвестиционната стойност на даден проект, като е възможно в този обем да бъде включен и оборотен капитал.

Както е известно, по плана няма пълна яснота и в Брюксел, но въпреки това са ясни някои от параметрите му. Към момента условията, по които ЕФСИ ще оценява всички потенциални проекти, са в процес на окончателно одобрение.

В резултат на световната финансова криза сегашното равнище на инвестиционна дейност в рамките на ЕС е 15% под нивото отпреди кризата, като основна причина за това се сочи редуцирана възможност за поемане на риск от страна на инвеститори.

 

Що е то ЕФСИ

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният инструмент на ЕС за преодоляване на застоя в икономиката и цели мобилизиране на поне 315 млрд. евро допълнителни инвестиции за следващите три години. Фондът е основан въз основа на гаранция от бюджета на ЕС в размер на 16 млрд. евро, допълнени с 5 млрд. евро от собствения капитал на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Фондът не е самостоятелно юридическо лице, а част от структурата на Групата ЕИБ и като такъв се управлява и оперира в рамките на ЕИБ.

Гаранцията позволява на ЕИБ да финансира проекти с по-изразен рисков профил от този, който банката традиционно е в състояние да финансира, като крайната цел е максимално въздействие на публичните разходи и привличане на частни инвестиции. Основните цели на ЕФСИ ще бъдат осъществявани чрез Групата ЕИБ (ЕИБ/ЕИФ) посредством предоставяне на директно финансиране, гаранции и чрез други финансови инструменти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст