Депутатите осигуриха разведките със закон

ДАР

Законът за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) мина в четвъртък (1 октомври) на второ четене в парламента. Депутатите окончателно пратиха агенцията в ръцете на изпълнителната власт, като решиха, че разведките ще бъдат пряко подчинени на премиера. Президентът може да им поставя задачи, но съгласувано с министър-председателя. Освен това държавният глава има право да получава информация и да коментира годишния доклад на ДАР преди внасянето му от Министерския съвет за приемане в Народното събрание. Разузнаването трябва да предостави информация в еднакъв обем и съдържание на президента, на председателя на парламента и на министър-председателя, гласуваха народните представители.

Министерският съвет и премиерът имат тежката дума и при назначаването на шеф на ДАР. Според закона агенцията ще се ръководи от председател, който ще се назначава с указ на президента по предложение на МС за срок от пет години. Разузнавач №1 може да бъде начело на ДАР и втори мандат, но не повече. Той сам предлага заместниците си, които ще го подпомагат, но те ще бъдат назначавани от МС. За председател и заместник-председатели на ДАР могат да бъдат назначавани лица с висше образование и степен "магистър", които имат най-малко десет години стаж в системата на сигурността, не са осъждани и имат само българско гражданство.

Както е известно, в ДАР вече ще се разпорежда и инспектор, който ще бъде на пряко подчинение на председателя на агенцията и ще се назначава от министър-председателя. При изпълнение на служебните си задължения държавните служители на ДАР ще могат да използват оръжие при въоръжено нападение или при заплаха с огнестрелно оръжие, при оказана съпротива или опит за бягство на лице, което е обект на действията им. Когато употребяват оръжие, разведките са длъжни да пазят живота на лицето, срещу което то се използва и да не застрашават живота и здравето на случайни граждани, записаха още депутатите. Ако е невъзможно да се избегне, при задържане служителите на агенцията могат да употребяват физическа сила и помощни средства като палки и гумени патрони. Тези средства не могат да се употребяват срещу видимо малолетни лица и бременни жени.

Проектозаконът на ГЕРБ, с вносител Цветан Цветанов, бе приет на първо четене в средата на май с голямо мнозинство. С консенсус депутатите решиха да се въведе изрична забрана за възлагане на агенцията на задачи от вътрешнополитически характер.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст