ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Инфлацията върна чара на ДЦК

американски долари

Николай Ваньов, CFA

Експерт FI и деривати, Инвестбанк АД

 

Доходностите на основните ДЦК в световен мащаб поеха надолу през изминалата седмица. Основните фактори за това, които изтъкват анализаторите, са отложеното повишение на основната лихва в САЩ, което на свой ред отпрати в по-далечна  перспектива евентуални глобални повишения. Своята роля изигра икономическата и пазарната нестабилност, свързана с проблема около китайския растеж и цените на основните суровини и капиталови финансови инструменти.

Пазарните участници изглеждат съсредоточени върху данните за пазара на труда в САЩ. След определените като слаби данни за август очакванията им, базирани и на историческия им опит, са за слабо развитие и през септември. Ниската инфлация и понижените очаквания за ръста на потребителските цени в краткосрочен и средносрочен план също не дават на инвеститорите поводи за притеснение по отношение на доходностите по трежъритата. Данните от фючърсните пазари пък показват едва 16% вероятност за повишение на основната лихва на предстоящата среща на Фед в средата на октомври, докато шансът това да се случи до края на годината е под 50 процента. При тези условия инвеститорите засилиха интереса си към трежъритата и към края на седмицата доходността по ключовите десетгодишни книжа достигна 2.045%, формирайки спад от 11.8 базисни точки.

Ниската инфлация и липсата на сериозни ръстове на доходите от труд играят важна роля при формирането на паричната политика на "Бенк ъф Ингланд". Според мнението на икономисти централната банка на Великобритания ще изчака поне осем месеца, преди да последва Фед в повишението на основната лихва. Доходностите, търсени от инвеститорите по десетгодишните джилтове, отбелязаха седмичен спад от 9.8 базисни точки, затваряйки на нива от 1.741 процента.

В континентална Европа суверенните дългове бяха най-добрата инвестиция през изминалата седмица. Очакваните данни за инфлацията доведоха до минимална изненада – вместо нива от 0% станахме свидетели на негативни данни за основните икономики от еврозоната за септември. На тази база инвеститорите отново се обърнаха към ДЦК като най-сигурното убежище от разрастващата се волатилност. Доходностите по десетгодишните немски бундове отбелязаха седмичен спад от 9.5 базисни точки – до 0.552%, докато понижението при френските ДЦК със сходен срок до падежа се равняваше на 9.5 базисни точки – до 0.945 процента.

В периферията на еврозоната погледите на пазарните участници бяха насочени към Испания и към местния вот в Каталуния, който трябваше да определи дали югоизточната провинция ще поеме към независимостта от Мадрид. След като резултатите от гласуването показаха, че на привърженика на отделянето от Испания и досегашен президент Артур Мас ще му е необходима коалиция с маргиналната марксистко-анархистка партия, за да управлява, инвеститорите възвърнаха поизгубеното си доверие в испанските ДЦК. Десетгодишните иберийски книжа се търгуваха при търсена доходност от 1.818% и седмичен спад, равняващ се на 21.5 базисни точки. При сходните по матуритет италиански ДЦК понижението бе с „едва“ 10.5 базисни точки – до 1.685 процента.

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст