Министерството на финансите пласира 5-годишни ДЦК при 0.97% доходност

мф

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 4 февруари 2020 година.

На проведения на 12 октомври аукцион бяха предложени книжа с номинална стойност 150 млн. лв. и одобрени поръчки за 50 млн. лева.

Постигната беше среднопретеглена годишна доходност от 0.97 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 207.35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.38.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 107 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 54.00%, следвани от пенсионните фондове – 20.00%, застрахователните дружества – 12.00%, договорните фондове – 8.00% и други инвеститори – 6.00%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст