Държавна хранилка за избрани

„Национална спортна база“ се управлявала като бащиния

Мрачните прогнози на в. „БАНКЕРЪ“ за опасния резултат, който крие разпасаното управление на бившите началници на държавното акционерно дружество „Национална спортна база“, които направихме преди повече от година, потвърдиха през тази седмица и Сметната палата, и Агенцията за държавна и финансова инспекция, с чийто доклад разполагаме.

Сметната палата съобщи през тази седмица, че при одита на спортното дружество, което е 100% държавна собственост, е установено, че в периода 2013-2014-а приходите му сериозно намаляват, а разходите му се увеличават. Финансовите му резултати са отрицателни, а годишната му загуба за 2014-а нараства с 29 на сто спрямо предходната година. Същото е положението и със задълженията. Единствената положителна новина е, че въпреки "констатираната тенденция на финансова дестабилизация", дружеството все още не е докарано до финансова зависимост. От него става ясно още, че в тази държавна компания Законът за обществените поръчки не е бил много на почит. Начинът, по който са отдавани под наем дълготрайни материални активи, също е бил в разрез с реда, описан в Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. През одитирания период са сключени общо 126 договора за отдаване под наем на активи, собственост на „Национална спортна база" ЕАД (56 през 2013-а и 70 през 2014-а). В много от случаите конкурси въобще не са правени.

Сметната палата е отправила доста препоръки както към министъра на спорта Красен Кралев, така и към управителите на държавното дружество, за да се въведе ред в него.

За разлика от по-мекия тон на държавния одитор, официалният доклад на Агенцията за държавна и финансова инспекция е доста по-критичен и доста по-конкретен. Той на практика „облече“ в числа изнесената от нас информация за обръчите от фирми, които печелеха милиони от държавното дружество. Скандално известният му началник Марио Примджанов – любимец на бившата спортна министърка, демонстрирала изявен уклон към строителството Марияна Георгиева, е

„издействал“ на спортното дружество 23 акта

за административни нарушения, става ясно от документа. По време на последното си управление (второ за кариерата му) той е провел една-единствена обществена поръчка на стойност 65 хил. лева. Но затова пък е подписал договори за „аварийни ремонти“ на стойност над 2 млн. лв. (1 971 356 без ДДС).

От доклада на държавните инспектори става ясно, че контрактите за строителни дейности са били „разбивани“ на „малки“ договори, но контрагенти по тях са били едни и същи фирми. А това е грубо нарушение на Закона за обществените поръчки. Такъв е примерът с фирма „Фактор Трейд“ ЕАД, собственик на верига от търговско-складови бази за продажба на строителни материали. С нея са подписани няколко договора на обща стойност над 300 хил. лева. Дружеството се представлява от Велислава Великова и от Младен Василев, но е сто процента собственост на „Фактор Груп Холдинг" АД. Според последния вписан в Търговския регистър списък на акционерите на холдинга Великова притежава 50 акции (с номинална стойност  500 лв.), Младен Василев – 30 акции, а брат му Красимир – 20 акции от общо записания капитал на дружеството от 50 000 лева. При проверка в Търговския регистър се оказа, че Велислава Великова съществува с един и същ граждански номер в няколко фирми, но под различни имена – веднъж като Великова, друг път като Василева…?! Интересното в случая е, че според информационните масиви в холдинговото дружество социално- и здравноосигурените лица към март миналата година, когато са извършвали строителните дейности, са били… три, а година по-рано – две.

В един и същи ден, малко преди Коледа – на 16 декември 2013-а, Примджанов спешно сключва два контракта с тази фирма (с №№13-3034-1 и 13 -3085-2) – за неотложни аварийни ремонти на НСК „Диана“ и за ремонт на кухненския блок на база „Белмекен“. С неприсъщата за държавните дружества „експедитивност“

разплащанията с частното дружество са извършени почти светкавично

С акт образец 19 се удостоверява, че ремонтът на „Диана“ е изпълнен до 10 януари 2014-а и на 24 същия месец цялата сума по контракта вече е в сметките на частното дружество. За втория договор плащането идва още по-бързо – актът за свършеното е от 21 януари, а плащането е извършено само три дни по-късно.

Аналогично е подходено и при другите договори с това дружество. За топлопровод на територията на „Диана“ контрактът е сключен два месеца след първия (на 25 февруари), но този път за абонатната станция на „Диана-3". Четири месеца по-късно „Фактор Трейд“ е ангажирано да ремонтира и покрива на същия комплекс – с нови два договора, сключени в един и същи ден – на 19 юни. 

Между впрочем името на собствениците на фирмата бе забъркано и в друга скандална поръчка, но индиректно – чрез свързана фирма. В този случай работата е организирана от спортното министерство. Бившият министър на спорта Георгиева обяви "конкурс" за ремонт на спортните училища "Георги Бенковски" в Плевен и "Васил Левски" в Пловдив. Това стана през ноември 2013 година. Тогава „безпристрастна“ комисия от спортното ведомство успя с формални мотиви да отстрани цели девет фирми от участие в процедурата. И допусна до отваряне на ценовата оферта само  една – "Еко-Танк-инженеринг" ООД. А нейната офорта бе само със 7000 лв. под прогнозната цена за ремонтите, която беше 3 млн. лв. без ДДС. Хубаво е да припомним, че това бяха онези 3.6 млн. лв., които правителството на Пламен Орешарски планираше да даде за мотоциклетизма два месеца по-рано. Странно защо обаче се отказа и ги предостави за ремонти.

Тогава стана ясно, че

фирмата фаворит

е предложила 90% надценка върху стойността на материалите за транспорт, а регламентираната норма за строителството в България е максимум 30 на сто. В този момент повечето строителни складове доставяха без пазарлък материалите безплатно до строежа.

Това дружество е специализирано в производство и монтаж на метални конструкции и халета, в изграждане на силози за цимент и за зърнени храни, на резервоари и съдове под налягане, на тръбопроводи за високо налягане, колектори и реактори за биогаз. Негов управител е Бранимир Йосифов, който е съдружник именно с Младен и Велислава Василеви – споменатите вече собственици на "Фактор трейд" и на "Строителна борса партньори".

Очевидно

връзките на членовете на борда на холдинга

със спортното ведомство по това време са били доста дебели.

Друг негов бивш член – Кирил Момчилов, в качеството си на управител на други две фирми – „Шале 63“ и „Спид инженеринг проект“ ООД, е получил общо десет поръчки за различни ремонтни дейности. През „Шале 63“ – собственост на турската фирма „Ръза Кутлу Ъштък“ (с основен предмет на дейност туризъм и търговско представителство), са минали поръчки на стойност 236 106.51 лева. А през „Спид инженеринг проект“ (в която самият Момчилов притежава 2600 дяла от общо 5000 по 1 лев, а негов съдружник е Ивайло Цаничев) са минали поръчки за още 349 773.83 лева.

Още една любопитна подробност: същият този Момчилов е управител и на друго турско дружество – „Пишман Пластик Иншаат Малземелери Аноним Ширкети“, чиято търговска дейност не е известна у нас. Според запознати Момчилов е син на Кирил Момчилов – бившия ни консул в Одрин и в Истанбул. Неговото име изплува в списъците на дипломатите сътрудници на бившата Държавна сигурност и свързани с генералския кръг „Монтерей“. За бащата се знае, че  върти верига от хотели и ресторанти в курорта "Свети Влас" и в София. Те носят нееднозначното име "Консул“ и са собственост на сина му. С други думи, всички тези

безспорно обвързани едно с друго дружества

на практика са спечелили поръчки, възложени им от "Национална спортна база" на стойност от  883 937.84 лева.

Както и в предишния случай, и при тези контракти разплащанията са ставали почти мигновено – това е записано в доклада на експертите от АДФИ.

Пак например: само по единия договор с „Шале 63“ за „аварийните“ ремонтни дейности, свързани с течовете по покрива, козирките, по тераси и фасади  на базата в Белмекен, актът за приемане на извършените строителни работи е подписан на 27 юни 2014-а. Фактурата, издадена от частното дружество и превод на средствата по нея, са от същата дата…?!  

Още четири „аварийни поръчки“

на обща стойност 239 724.47 лв. са били дадени на регистриранато с 2 лв. капитал еднолично дружество с ограничена отговорност „Търговска къща Мантос“. То е собственост на Любомир Капитански. Любопитното при тези поръчки – формално четири отделни, е, че два от договорите са с една и съща дата (11 юни), а другите два са оформени през четири дни – на 23 и 27 юни.

Справка в информационните регистри показва още нещо любопитно – предпочетеният от управляващите в "Национална спортна база" Капитански фигурира в списъците за регистрация на наблюдатели от фондация „Младежка толерантност“ (в изборите за народни представители на 5 октомври). Фондацията се представлява от Икмал Юсеинова Джомова, която е председател на управителния й съвет. За никого не е тайна, че фондацията е свързана с Движението за права и свободи. А нейният пълномощник Сезгин Юсеин Мехмед е предал списъка в Централната избирателна комисия (Решение на ЦИК № 761-НС от 26 август).

И тук плащанията от държавното към частното дружество се извършват във възможно най-краткия срок – за два-три дни.

Очевидно

номерът с „разбиването“ на едни и същи строителни дейности

с цел да ги получи една и съща фирма, е било превърнато в стил на работа в това държавно дружество.

Друг предпочитан избраник на хората на Примджанов е фирма „Даруст“ ООД с управител Стефан Хаджиев. Тя е прибрала 234 986.20 лева. Чрез четири договора с поредни номера, подписани в два последователни дни – два на 30 юни и още два на 1 юли 2014 година. Държавните инспектори и тук са направили интересни констатации: освен финансовите нарушения на Закона за обществените поръчки Примджанов нито е събирал оферти, нито е публикувал публични покани към изпълнители за извършването на този вид дейности. Факт, който в. „БАНКЕРЪ“ посочи преди повече от година. Тогава ние съобщихме, че тези поръчки не са обявени в официалния сайт на „Национална спортна база“, а и никой не си е направил труда да съобщи кои са „бенефициентите“ по тези договори.

В доклада на АДФИ са изброени и други нарушения. Те са свързани с доставката на хранителни продукти, на напитки и консумативи за ресторантите в спортните бази "Белмекен" и „Спортпалас". От документа става ясно, че за две години (2013-а и 2014-а) за тази цел са похарчени над 1.5 млн. лева.

За доставката на хигиенните материали за Националния стадион "Васил Левски", за зала „Армеец“, за Национална спортна база „Спартак“, за „Спортпалас“, „Диана“ и Белмекен също не са били обявявани обществени поръчки, въпреки че предвидените харчове за тези цели предполагат обявяването на конкурси за доставката им.

С други думи, в това държавно дружество всеки се е разпореждал „по своему“, без да се съобразява със законовите изисквания. Интересно е да разберем дали тези актове за нарушения някога ще бъдат изплатени от посочените в тях отговорни служебни лица. Или отново всичко ще се забатачи в дълги съдебни саги, които ще доказват очеВАДното, докато давността им изтече.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст