ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Банките с 907 млн. лв. печалба

БНБ сграда

През октомври банковата система у нас отчита силна ликвидна позиция и нарастване на депозитната база. Това показват данните, публикувани от БНБ.

През месеца ликвидните активи се увеличават с 91 млн. лв. до 25,2 млрд. лв., с което коефициентът на ликвидност се повишава до 34,17%.

Към 31 октомври печалбата на банковата система е 907 млн. лева. Съотношенията за капиталова адекватност на банковата система остават значително над минимално изискуемите нива.

Спрямо септември размерът на активите на банковата система се запазва – 85.5 млрд. лева. Делът на петте най-големи банки в общите активи се повишава до 57.2%. През периода се увеличават инвестициите в български ДЦК, а кредитите и авансите намаляват. 

През месеца се увеличават кредитите на сектор „Държавно управление“ (с 46 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 67 млн. лева. Лек спад е отчетен при кредитите за нефинансови предприятия (с 23 млн. лв.) и за домакинства (с 44 млн. лв.).

Към 31 октомври депозитите възлизат на 72.4 млрд. лева. Нарастването през месеца на депозитите от домакинства (с 372 млн. лв.) компенсира намалението при привлечените средства от кредитни институции (с 371 млн. лв.). Депозитите на нефинансови предприятия се увеличават с 46 млн. лв., а тези на други финансови предприятия – с 32 млн. лв. Привлечените средства от сектор „държавно управление“ отчитат намаление с 39 млн. лв.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст