ВАП откри нарушения при изпълнението на законовите изисквания за течните горива за над 1 млн. лв.

прокуратура

На 21 август 2015 г. от ВАП е възложена проверка за законност на председателя на ДАМТН по повод съобщения в средства за масово осведомяване, съдържащи данни за закононарушения, които са резултат от неизпълнение на законодателството относно характеристиките на течните горива.

В процеса на работа са инспектирани 145 обекти, от които 141 бензиностанции и по 2 бази и данъчни складове. Взети са общо 243 проби от течни горива – 142 от гориво за дизелови двигатели, 96 от автомобилен бензин А-95Н, 4 от автомобилен бензин А-100Н и 1 от автомобилен бензин А-98Н. Констатирани са 21 несъответствия с изискванията за качество /8,6%/, 13 с изискванията за съдържание на биокомпонент /5,3%/ и 88 за т. нар. „документални нарушения", т. е. касаещи неспазването на формални изисквания.

От компетентния орган са наложени принудителни административни мерки чрез издаване на задължителни предписания, сред които 2 за временно спиране разпространението на течни горива, 18 за забрана разпространението на течни горива, 4 за изтеглянето на течни горива от пазара. Съставени са актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ – 30 за документални нарушения и по 2 за несъответствия с изискванията за качество и за съдържание на биокомпонент.

Предстои съставяне и връчване допълнително на 58 АУАН за документални нарушения, на 19 АУАН за установени несъответствия с изискванията за качество, на 11 АУАН за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент и издаване на 88 наказателни постановления /НП/ за документални нарушения на обща стойност около 250000 лв., на 21 НП за установени несъответствия с изискванията за качество на обща стойност около 210000 лв. и на 13 НП за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност около 650000 лв.

Изтеглени от разпространение са 35935,62 л. автомобилен бензин А-95Н и 51834,49 л. течно гориво за дизелови двигатели. Представена е и обобщена информация за мерките, реализирани от Главна дирекция „Метрологичен надзор" при ДАМТН и резултатите от тях за времето от 13.08.2015 г. до 16.10.2015 г. След инспектиране на общо 528 средства за измерване /СИ/ в 161 бензино- и газстанции е установено е, че 49 /13,4%/ бензиномерни и газколонки и 31 /22,5%/ нивомерни измервателни системи /НИС/ са без знаци от първоначална или последваща проверка. Констатирани са 17 колонки, които не отговарят на изискванията и измерват в ущърб на клиента. Несъответстващите колонки са спрени от употреба до привеждането им в съответствие. За НИС без знаци от проверка са дадени предписания за предприемане на действия по извършване на метрологичен контрол. За установените нарушения са издадени 67 задължителни предписания, съставени са 34 АУАН и предстои съставяне на още 1 АУАН.

От ВАП е ангажиран председателят на ДАМТН с оглед постоянното осъществяване на контролно-санкционната дейност при нарушения на закона в посочените области.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст