ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Във ВКС постъпиха жалби срещу решение на Варненския апелативен съд по спора с „Литекс пропърти” ЕАД за имоти в Шабла

вкс

Във Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано гражданско дело № 5932/2015 г. на Второ гражданско отделение по касационни жалби срещу решението от 15.07.2015 г. по въззивно гражданско дело № 620/2014 г. на Апелативен съд – Варна.

Актът на въззивния съд решава спор между държавата и „Литекс пропърти” ЕАД за собствеността върху имоти в гр. Шабла, базиран върху въпроса дали тези имоти са засегнати от дюнни образувания и са част от крайбрежната плажна ивица. В мотивите на съда пише, че имотите са придобити с договор за замяна от 2005 г., като към момента на замяната са били актувани като частна държавна собственост. Със заповед на началника на СГКК – гр. Добрич, двата имота са разделени и нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, като от единия са формирани 5 имота, а от другия – 11. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед от 2006 г. на началника на СГКК – гр. Добрич, тези имоти са нанесени с трайно предназначение на територията – горска, и начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора.

На 8 декември 2015 г. в закрито заседание ВКС ще се произнесе по допустимостта на касационното обжалване на решението на Варненския апелативен съд.

С акта си въззивният съд потвърждава решението от 30.09.2014 г. на Окръжния съд – гр. Добрич (ДОС), в частта, с която е признато за установено по отношение на държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез областния управител на област с административен център Добрич, правото на публична държавна собственост върху недвижим имот с площ 18 498 кв.м по одобреното със заповед от 21.04.2008 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Добрич, изменение на кадастралната карта от 2006 г. на гр. Шабла и „Литекс пропърти” ЕАД е осъдено да предаде на държавата владението на посочения имот. Варненският апелативен съд потвърждава решението на ДОС в частта, с която са отхвърлени исковете на държавата срещу „Литекс пропърти” ЕАД за установяване правото на публична държавна собственост и предаване на владението върху 5 поземлени имота по одобреното изменение на кадастралната карта от 2006 г. на гр. Шабла, които са с площи от 10 821 кв.м, 3525 кв.м, 32960 кв.м, 5903 кв.м и 22407 кв.м. Апелативният съд в гр. Варна отменя решението на първоинстанционния съд в частта, с която е признато за установено по отношение на държавата правото на публична държавна собственост върху 10 недвижими имота с идентификатори съгласно одобреното със заповед на началника на СГКК – гр. Добрич, изменение на кадастралната карта от 2006 г. на гр. Шабла с площи от 16563 кв.м, 2120 кв.м, 1008 кв.м, 15000 кв.м, 10000 кв.м, 1000 кв.м, 1000 кв.м, 1000 кв.м, 1493 кв.м, 35567 кв.м и е осъдено „Литекс пропърти” ЕАД да предаде владението им.

Апелативният съд отхвърля иска на държавата, предявен срещу „Литекс пропърти” ЕАД, за установяване правото на публична държавна собственост и предаване владението върху посочените десет имота.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст