ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ден на отворените врати организира Административен съд – Враца

съд враца

По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му, Административен съд Враца организира „Ден на отворените врати”, който ще се проведе на 18.12.2015 година (петък) от 09,00 до 17,00 часа в сградата на съда, намираща се на адрес: гр. Враца, ул. „Иванка Ботева” №16.

В Деня на отворените врати граждани и журналисти могат да посетят административната сграда на съда и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебни процедури, с работата и функциите на съдебните служби. Инициативата на отворените врати дава възможност на обществеността да се запознае отблизо с всекидневието на магистратите и съдебните служители от Административен съд Враца.

Председателят на съда г-жа Силвия Димитрова организира среща с граждани и журналисти от 10,00 ч. в Заседателната зала на съда, етаж ІІІ, на която ще представи дейността на съда.

В 10,30 ч. в Зала №3 на първия етаж, Зам.-председателя на АС-Враца, Юлиян Киров, ще представи дейността на съда на ученици от СОУ „Христо Ботев” гр. Враца.
От 13,00 ч. в Заседателната зала на съда, етаж ІІІ, съдиите от АС-Враца ще проведат работна среща със съдиите от районните съдилища в съдебен район Враца на тема: „Актуални практически проблеми свързани с производства по обжалване на индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ. Преценка на допустимостта и основателността на жалбите".

В 16,00 ч., който желае може да присъства на публично разпределение на постъпилите в АС-Враца жалби и/или протести. Разпределението на постъпващите в съда оспорвания се извършва чрез централизираната система за случайното разпределение на делата, предоставена от ВСС, с която се определя съдията докладчик.
Провеждането на „Ден на отворените врати” в Административен съд Враца е насочен към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст