ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Оценката на активите вдига разходите на БНБ

Парламент Комисия по бюджет и финанси Изслушване на кандидатите за подуправители на БНБ Нина Стоянова Димитър Костов Калин Христов Димитър Радев - управител на БНБ

БНБ внесе в Народното събрание на 11 декември бюджета си за 2016 и отчета за изпълнението на бюджета й за първото полугодие на 2015 година. През следващата година БНБ предвижда да похарчи за издръжката си 96.51 млн. лв., а за инвестиционни цели – 20.61 млн. лева."В сравнение с предходната година бюджетът на банката е увеличен с 2.6%, или с 2952 хил. лв., което е комбиниран резултат от динамиката на средствата по няколко основни показателя на бюджета. В него е заложен еднократен разход в размер на 5000 хил. лв. за организиране и провеждане на външен преглед на качеството на активите на банките и стрес тест на банковата система, както и увеличение на средствата за персонала в размер на 3423 хил. лв. с цел осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи", пише управителят на БНБ Димитър Радев в писмото си, с което бюджетът на Централната банка е внесен в Народното събрание. Той посочва, че част от приоритетните задачи са наложили увеличаването на разходите за персонал. Това произтича от поетите ангажименти за реформиране и развитие на банковия надзор, от възложените на БНБ правомощия по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници като орган за преструктуриране на банки и изискванията на Закона за БНБ за постигане на съответствие между средните възнаграждения на служителите на БНБ и възнагражденията за сходни функции в други банки в страната;

В писмото си управителят посочва, че са намалени разходите за производство на нови банкноти в размер на 4042 хил. лв. в резултат на планираното по-малко количество банкноти за производство и на постигнатите по-ниски разходи за отпечатване на банкноти след създаването на съвместно дружество между „Печатница на БНБ“ АД и François-Charles Oberthur International SA. По-малко в сравнение с 2015-а са и разходите за инвестиции.

Димитър Радев информира депутатите още, че на базата на резултатите за първото полугодия на 2015-а и след предприетите допълнителни мерки за оптимизиране на разходите на банката през годината се очаква в края на 2015-а  БНБ да отчете икономии спрямо планирания бюджет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст