ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Синдиците на КТБ търсят над 5.6 млрд. лв.

ктб

Искове за над 5.6 млрд. лв.  са подали синдиците на Корпоративна банка в периода от обявяването й в несъстоятелност през април 2015-а до края на октомври. Това става ясно от информацията, представена от министъра на финансите Владислав Горанов пред Народното събрание. От тях исковете, базирани на чл.60а от Закона за банковата несъстоятелност за връщане на имущество с произход от банката, насочени към лица, които не са нейни длъжници, са за общо 12.5 млн. лева. Тази сума обаче чувствително ще нарасне, след като към нея бъдат прибавени и парите от делата, заведени по въпросния чл.60а  през ноември и декември.

Най-много и за най-големи суми са исковете за обявяване в несъстоятелност на длъжници на КТБ. Общият размер на финансовия интерес при тези дела е за 2.89 млрд. лева. Веднага след тях като размер на общата сума са заповедните производства по чл. 417 от Гражданскопроцесуалния кодекс. Този текст дава право на банките бързо да вадят изпълнителни листове срещу нередовните си длъжници. По силата на тази правна норма са предявени претенции към длъжници на КТБ за общо 1.47 млд.  лева.

Според информацията, изнесена от финансовото министерство, по искане на синдиците на КТБ срещу нередовни длъжници на банката са издадени изпълнителни листове и заповеди за незабавно изпълнение с общ размер на предявените претенции от 609.7 млн. лева. Образуваните изпълнителни производства са за 554.6 млн. лева. Обезпечителните производства срещу длъжници на банката и/или поръчители и солидарно отговорни лица са за 292.12 млн. лева. Исковите производства срещу солидарно отговорни лица са за сумата от 211.12 млн. лева.

Отделно от всички тези дела синдиците са пристъпили към изпълнение по реда на Закона за особените залози спрямо обезпечения в размер на близо 200.34 млн. лева. Пред съд са атакувани 156 изявления за прихващане, а общата сума, за която са заведени отменителни искове, е 117.99 млн. лева.

Както се вижда, синдиците на банката развиват трескава юридическа дейност по опазване и попълване на масата на несъстоятелността. Друг е въпросът какъв ще бъде конкретният финансов ефект от нея. Защото подадените искове и заведените дела със сигурност означават разходи – засега само за адвокатски хонорари, но в никакъв случай не гарантират сигурни приходи. Затова първо трябва време за провеждане на съдебните процедури и второ синдиците трябва да спечелят делата. Което съвсем не е сигурно, че ще се случи. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст