ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Близо 70% от лошите заеми са на фирми

бнб сграда

Почти 70% от лошите кредити в българската банкова система са на фирми. Останалите близо 30 на сто са на домакинствата. Общата сума на необслужваните кредити и аванси е 10,941 млрд. лв. Това става ясно от публикуваното издание на БНБ "Банките в България", съдържащо данни за периода април-юни. Три месеца по-рано – в края на март 2015 г., необслужваните заеми са 10,7 млрд. лв.

През второто тримесечие на 2015 г. активите на финансовата система в страната намаляха с 1,94 млрд. лв. (1,69%) и достигнаха 112,7 млрд. лв. Тук влизат освен активите на банките и тези на пенсионните фондове, застрахователите, лизинговите и инвестиционните дружества.

Основната причина за спада е намалението на активите на банковия сектор. В края на юни активите на небанковия финансов сектор са 28,8 млрд. лв., сочат данните на БНБ. През второто тримесечие на 2015 г. активите на банковата система се свиха с 2,3 млрд. лв. (2,6%) в резултат от спада на депозитите на кредитни институции.

През второто тримесечие на годината коефициентът на ликвидните активи остана висок, като в края на юни е 32,72%, посочват от БНБ. През периода всички кредитни институции поддържаха ликвидни активи на ниво не по-ниско от 20% от размера на депозитите от нефинансови предприятия и домакинства.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст