ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВАС спря делото за уволнението на Ситнилски, чака тълкувателно решение

ВАС

Петчленен състав на Върховния административен съд спря производството за уволнението на Камен Ситнилски като член на Висшия съдебен съвет поради образувано тълкувателно дело. Това стана ясно от определението на състава от 7 декември т.г., пише Правен свят

"До Върховния административен съд е постъпило предложение от зам.-председателя на ІІ колегия на ВАС (Боян Магдалинчев – б.а.) за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на съдиите от ІІ колегия на Върховния административен съд по следния въпрос: "При отмяна или обявяване на нищожност на решение на Висшия съдебен съвет за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат или на изборен член на Висшия съдебен съвет, следва ли Върховният административен съд (ВАС) да връща преписката на компетентния административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона на основание чл.173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс", пише в определението на петчленния състав – Георги Чолаков (председател), Светлана Йонкова (докладчик) и членове Ангел Калинов, Галя Костова и Надежда Джелепова.

С разпореждане на председателя на ВАС Георги Колев на 24 ноември е образувано тълкувателно дело №7 от 2015 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на съдиите от Втора колегия на съда. За докладчик е определен съдия Тодор Тодоров. Документите обаче все още не са качени и не стават ясни мотивите на зам.-председателя на ВАС.

Вече година и половина мина от скандалното решение на ВСС, с което Камен Ситнилски бе освободен от длъжност като член на съвета с 16 гласа "за", въпреки че според закона и конституцията кадровиците се освобождават с гласовете на 2/3 от ВСС, т.е. 17 гласа. Тогава по въпроса за броя на гласовете нямаше спорове сред изтъкнати юристи, само членовете на съвета бяха на друго мнение. Дори тогава се роди правната теория за "двуфазност на процедурата" – първо член на съвета се уволнява, това решение минава през съд и ако се потвърди, чак след това се взимало решение за прекратяване на мандата на въпросния кадровик.

Първият тричленен състав на ВАС с 2 на 1 гласа обяви решението на съвета за нищожно именно с мотив, че са необходими 17 гласа "за", но петчленният състав на ВАС с председател Магдалинчев постанови, че членовете на ВСС се освобождават от длъжност като останалите магистрати, т.е. с обикновено мнозинство. Този състав върна делото на нов тричленен състав за произнасяне по съществото на дисциплинарното производство срещу Ситнилски.

Вторият тричленен състав вече потвърди уволнението, гласовете отново бяха 2 на 1, като докладчикът бе на мнение, че не е доказано Ситнилски да е нарушил Етичния кодекс на магистратите.

Делото отново се озова при петчленен състав на ВАС, който миналата седмица спря производството, след като зам.-шефът на съда е поискал тълкувателно решение. Така процесът за уволнението ще се забави, а до края на мандата на този ВСС остават по-малко от две години.

Текстовете от АПК, подлежащи на тълкуване:

Чл. 172. (1) Съдът постановява решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

(2) Съдът може да обяви нищожността на оспорения административен акт, да го отмени изцяло или отчасти, да го измени или да отхвърли оспорването.

(3) Когато бъдат отменени мълчалив отказ или мълчаливо съгласие, смятат се за отменени и изричните такива, последвали преди решението за отмяна.

(4) В решението се посочват имената на страните, освен когато то има действие по отношение на всички.

Чл. 173. (1) Когато въпросът не е предоставен на преценката на административния орган, след като обяви нищожността или отмени административния акт, съдът решава делото по същество.

(2) Извън случаите по ал. 1, както и когато актът е нищожен поради некомпетентност или естеството му не позволява решаването на въпроса по същество, съдът изпраща преписката на съответния компетентен административен орган със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст