проекта на нормативен акт

С проекта на нормативен акт се предлага промяна в структурата на Агенция „Митници”, като се закрива митница Свиленград. Предложението е свързано с необходимостта от оптимизиране работата на Агенция „Митници“ и предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на бъдещи корупционни практики. С посочената мярка човешките, финансови и материални ресурси ще се насочат за по-ефективно изпълнение на контролните функции на митническата администрация.
С проекта на постановление се увеличава числеността на Централно митническо управление, като измененията се изразяват в промени в предвидените щатни бройки за отделни звена в Централно митническо управление. Предложението няма да доведе до увеличение на щатните бройки на агенцията. Промените са продиктувани от необходимостта от по-ефективно разпределение на числеността на персонала в централното ниво на управление, целящо по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на агенцията чрез повишаване на административния капацитет и засилване на функциите на отделни звена. Оптималното разпределение на числеността между отделните звена в Централно митническо управление е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в Агенция „Митници” и по-добро обслужване на икономическите оператори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст