ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Горчивият вкус на обратното изкупуване

Статуя на легнал бикБорса

Вълната от изкупувания на собствени акции понесе нови компании в последното тримесечие на тази година. Ниските цени на "БФБ-София" от началото на 2015-а правят процедурата много изгодна за мажоритарните собственици, които в момента могат да се възползват от възможността да увеличат своя дял, и то без да се налага да вадят значителни суми. За други това е възможност да засилят влиянието си, а и да осъществят някои от плановете си за развитие. От друга страна, така всеки акционер може да се спаси от инвестиция, която вече не му носи никакви ползи – дивиденти, или възможност за капиталова печалба…

Компаниите, които предлагат такива процедури, в момента не са от най-често търгуваните на борсата, което пък дава възможност на притежателите на някакви техни акции да се освободят от тях без угризения. Може да се каже, че предпразничният сезон е добре подбран и от друга гледна точка – нуждата от парични средства прави вземането на решение за продажба по-лесно.

"София Комерс – Заложни къщи" АД

която отпуска заеми срещу залог на движими вещи, вече изкупи обратно свои обикновени акции. Предвиждаше се процедурата да трае до 30 декември или до изкупуването на 60 хил. ценни книжа. Всъщност всичко приключи още на 14 декември. До обяд бяха прехвърлени 60 200 книжа на цена от по 5 лв. всяка, което формира оборот от 301 хил. лева.

След сделката дружеството притежава 180 хил. обикновени собствени акции, представляващи 9% от този тип книжа на дружеството и общо 7.5% от всички акции с право на глас, издадени от "София Комерс – Заложни къщи" АД. Освен тях компанията е емитирала още привилегировани акции и облигации.

В средата на 2016 г. ще бъде гласуван последният дивидент по привилегированите акции и след това те ще се превърнат в обикновени, уточниха от компанията. Тя вече обяви и плановете си за придобивания на активи в Македония, Гърция или в Румъния. За целта ще се използват парите от облигационния заем в размер на 3 млн. лева.

Дружеството ще продължи и в следващите две календарни години – 2016 и 2017-а, да събира и собствени активи. Обратно ще се изкупуват до 3% от собствените обикновени и привилегировани акции, но не повече от 10% от капитала, както повелява законът. Минималната определена цена в случая е 5 лв., а максималната – 7.50 лв. за дял. Като допълнителен жест към акционерите си "София комерс" плати дивидент от печалбата за 2014 г. по 1 лв. за всяко от обикновените си акции, както и по 0.75 лв. за привилегированите си книжа.

Дружеството за търговия с горива и строителни материали

"Топливо" АД

също е готово за обратно изкупуване на свои акции (което започва от 16 декември). То стартира с покупката на до 10 хил. броя, представляващи 0.18% от общия брой издадени книжа при цена от 4 до 10 лева. Акционерите могат да се възползват от офертата до 31 март следващата година. Съветът на директорите може по своя преценка да удължи този срок.

Общото събрание одобри възможността за събиране до 3% от капитала в рамките на една календарна година, което прави 162 505 акции. Самата процедура може да се осъществява в срок от пет години.

Козметичната компания

"Арома" АД

обяви програма за обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството, или общо 464 755 броя. Решението е одобрено от акционерите на 3 декември. Програмата е в обем на 697 132 лв. и ще продължи в следващите 12 месеца, допълват от компанията. В случай че в определеното време не се изкупи максималният брой книжа, съветът на директорите е овластен да удължава този срок. Минималната цена, при която ще се събират акциите на "Арома", е 0.35 лв. за един брой, а максималната, която ще се плаща, е 1.50 лева.

На следващия ден след общото събрание (на 4 декември) борсовите играчи обаче изненадаха мениджърите на дружеството, като вдигнаха котировките до 4.40 лв. за един брой – доста над определената максимална цена за изкупуване. За последните 12 месеца най-ниската й стойност пък е била 0.828 лв. за дял. А това може да се окаже пречка пред процедурата, още повече че акционерите бяха поощрени и с дивидент за 2014 година…

Мениджърите ще изберат и инвестиционен посредник, с чиято помощ да се извърши изкупуването на собствените акции. Процедурата обаче ще започне, след като "Арома" АД уведоми Комисията за финансов надзор за всички конкретни параметри. Директорите получиха и правото да се разпореждат, както намерят за добре с изкупените книжа на дружеството. На фона на развитието на фирмата през тази година (ръст на приходите и задържане на разходите) и като се отчетат пазарните условия, решението на акционерите изглежда логично. Още повече че в края на септември "Арома" АД разполага с парични средства за 914 хил. лв., с които може веднага да изкупи всички книжа по процедурата.  

За всеки инвеститор остава сам да избере кой е печелившият за него вариант – дивидент или продажба на акциите. Е, мениджърите на тези компании мислят за бъдещето по този начин. Процедурата по обратно изкупуване може да подкрепи цените на акциите на дадена компания (по-малко на брой – по-високи цени). Понякога книжата се използват и за бонуси за мениджърите или просто се продават отново през "БФБ-София" на по-висока цена.

Освен изброените има още десетина компании с такава процедура, която върви по-бавно или по-активно при всяка една от тях.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст