ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЗК санкционира Български авто съюз с 90 000 лв. за нелоялна конкуренция

кзк

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 30,  чл. 35, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от ЗЗК от страна на „Български авто съюз" ЕООД и наложи 3 имуществени санкции на дружеството по  30 000 лв.

На първо място проучването установи, че „Български авто съюз" ЕООД е осъществило нарушение по чл. 30 от ЗЗК, изразяващо се в увреждане на доброто име на молителя в производството Сдружение „Български автомобилен съюз", чрез публикуване на невярна и дискредитираща информация, свободно достъпна за всяко лице от територията на цялата страна, на интернет страницата www.шофьорскикурс.com, в периода от 7 октомври 2012 г. до 7 октомври 2013 г. и домейн www.шофьорски-курсове.com в периода от 22 юли 2013 г. (датата на регистрация на домейна) до 7 януари 2014 г. След  образуване на производството ответното дружество не е предприело никакви действия за премахване на невярната информация от интернет пространството до 7 януари 2014 г. При цялостната оценка на поведението на „Български авто съюз" ЕООД КЗК приема, че подвеждащата и невярна информация може да окаже значително негативно влияние върху конкуренцията.

Проучването на следващо място установи, че „Български авто съюз" ЕООД е осъществило нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, изразяващо се в имитация на логото (комбинираната марка) на сдружението „Български автомобилен съюз" в периода от 07.10.2012 г. до 07.01.2014 г. След образуване на настоящото производство ответното дружество не предприе действия за премахване или промяната на използваното лого и ясното разграничаване от неговия конкурент.

По отношение нарушението по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК проучването показа, че „Български авто съюз" ЕООД използва имитиращи интернет страници от 7 октомври 2012 г. 7 януари 2014 г. Като цялостна оценка на поведението на „Български авто съюз" ЕООД, КЗК приема, че действията на дружеството са в състояние да причинят негативен ефект върху конкуренцията и по-конкретно върху дейността на молителя.

Следва да се отбележи като отегчаващо обстоятелство в случая, че ответното дружество не съдейства и не представи на КЗК изисканите относими доказателства, както и не предприе действия за разграничаване на външния вид на интернет страниците си от това на неговия конкурент до 7 януари 2014 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст