ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МВР се обяснява и изяснява за даренията на пари

мвр

С обнародваните на 24 февруари 2015 г. промени в Закона за Министерството на вътрешните работи /чл. 249, ал. 9/, се урежда възможността за даренията за МВР, като остава изричната забрана за дарения от физически лица и частни търговски дружества. Изключение са случаите, когато дарението е осъществено в изпълнение на международни договори, по които България е страна или когато дарителят е община, държавна структура, която има функции във връзка с осъществяването на държавната власт, държавно предприятие или търговско дружество със 100% държавно участие в капитала и международен орган или организация.

На интернет–страницата на министерството се публикува регистър на направените дарения, който се актуализира периодично след сключените договори. В регистъра са описани детайлно дарител, дарен, предмет и стойност на дарението. Тази практика е в съответствие с политиката на министерството за публичност и прозрачност.

Публикуваните данни показват, че за периода февруари – септември 2015 г. общата сума на даренията е 2 583 708.21 лв. Сумата по международни договори за същия период е над 2 400 000 лева. Тази законова възможност е съществувала и преди последните промени в ЗМВР. Останалите около 180 000 лв. са дарени от общини и държавни структури.

Въпреки че няма законово изискване за вътрешни правила, такива са въведени и публикувани на интернет-страницата. Контролът по изпълнението на вътрешните правила е възложен на заместник-министър. В същата рубрика са достъпни и всички образци на документи, включително отчети за извършените дарения в периода от 2010 до 2015 г.

Категорично подчертаваме, че правното основание за получаване на дарения съществува в ЗМВР и не е налице заобикаляне на закона, каквито твърдения се появиха в медийни публикации. Цялата информация по темата е публична и достъпна на официалния сайт на министерството.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст