БФБ със загуба и през декември

китай борса

Приходите от основна дейност на "БФБ-София" намаляват и продължават да натискат финансовия резултат на дружеството надолу и през четвъртото тримесечие. В края на декември те са с около една трета по-малко спрямо същия период на 2014-а. Според числата в междинния счетоводен отчет това се дължи основно на свитите парични постъпления от комисиони за сделки на борсата (-48.4%) и от такси за членство (-12.77%). През последната четвърт на 2015-а бе прекратено членството на още един от инвестиционните посредници и така бройката им падна до 55.

През последната четвърт на 2015-а бяха регистрирани пет нови емисии от акции и облигации, което пък е повишило приходите от такси за регистрация на дружества. В същото време седем от съществуващите компании прекратиха регистрацията си на фондовия пазар. Както обикновено, в края на годината регулираният пазар отчете ръст на сключените сделки спрямо третото тримесечие. Това е следствие основно от по-големия брой на покупко-продажбите на акции и на облигации. А през месеците октомври, ноември и декември и оборотът на БФБ се е увеличил с 250.81 процента. Финансовите приходи на дружеството пък се свиват от 303 до 231 хил. лв. вследствие на по-малкото доходи от лихви по депозити и по текущите сметки в банки. Ръст има само при паричните постъпления от лихви по инвестиции, държани до падеж (облигации, ДЦК), но той не е достатъчно голям, за да компенсира общия спад.

Свити са и разходите по дейността на "БФБ-София", този път с 4.29% на годишна база. Това важи най-вече за харчовете за амортизации, за персонала и други разходи. Това обаче не успя да подобри много крайния финансов резултат за миналата година, който отново е отрицателен. Все пак загубата от 324 хил. лв. е по-ниска спрямо декември 2014-а, когато тя е в размер на 478 хил. лева.

Паричните средства на борсовия оператор намаляха с 2.02 млн., но в същото време с 1.82 млн. лв. са се увеличили финансовите му активи, държани до падеж. Срочните депозити в банки са 204 хил. лв., за разлика от края на 2014 г., когато стойността им е била нула. Всички тези движения са следствие от промяната в политиката на дружеството по управление на паричните му средства след проблемите с депозита във фалиралата Корпоративна търговска банка. Все пак с договор за цесия от октомври 2014 г. "БФБ-София" спаси част от сумата. Бе направен 25% дисконт и тържището ще получи 1.314 млн. лв. на равни вноски за четиригодишен период.

Приватизацията на "БФБ-София" така и не се случи през 2015-а, въпреки че беше в приоритетния списък за продажба. Държавата чрез Министерството на финансите притежава 50.05% от акциите в акционерния капитал на борсата и упражнява контрол върху финансовата и оперативната политика на дружеството. Инвестиционни посредници и търговски банки държат 20.40%, други фирми притежават 19.51%, а в ръцете на малка група индивидуални инвеститори са 10.03% от книжата с право на глас. Трябва да отбележим, че "БФБ-София" е сред малкото публични дружества, в които все още има и чуждестранни акционери. В БФБ-София те притежават 3.28% от капитала на борсовия оператор.

 

Търговията със собствени акции на "БФБ-София" АД бе сравнително активна, като средната цена беше 2.125 лв. за акция. Цената в края на тримесечието се понижи от 2.37 лв. при затваряне на търговията на 30 септември до 2.15 лв. за дял в края на борсовия ден на 30 декември. Общо бяха прехвърлени 104 194 акции в 207 сделки, а оборотът бе 221 397 лева. В сравнение с третото тримесечие има нарастване по тези показатели.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст