ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Бизнесът поиска отмяна на “данък уикенд”

работодатели

Бизнесът поиска отмяна на "данък уикенд" и промени в данъчно-осигурителното законодателство. Четирите национално представени работодателски организации – Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България в обща декларация до премиера, финансовия министър и председателя на бюджетната комисия настояваха за праг на същественост от 50 000 лева за възстановяването на данъчен кредит при ползване на стоки едновременно за лични и за служебни нужди.

Представителите на бизнеса посочват, че изпитват затруднения със сегашните указания на приходната агенция за определяне на т.нар. данък "уикенд", които позволяват широко субективно тълкуване и селективно прилагане от страна на данъчните власти. В същото време бавното и неефективно съдебно производство по обжалване на издадените ревизионни актове ще създаде мащабни организационни и финансови проблеми за данъчно задължените лица, аргументират искането си за отмяна на сегашните правила и широко обсъждане на нов начин за изчисляване на данъчния кредит, който да се връща от фирмите при използване на фирмените активи за лични цели.

Според бизнес организациите в обхвата на облагането трябва да влязат само активи над 50 хил. лв за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Предложеният праг постига оптимален фискален ефект, без да създава значителна административна тежест за бизнеса и органите на НАП. Сложният механизъм на проследяване на степента на използване, определяне на пропорция на лично ползване и формиране на данъчна основа при различни хипотези, трябва да се прилага само за активи със значителна стойност, смятат работодателите.

Те предлагат фирмите да могат да избират как да се изчислява данъкът. Според тях, указанията, дадени в наредбата на данъчните, са изключително неясни.

Работодателите настояват за спешна среща в финансовия министър по техните предложения.

Фирмите имат срок до 14-и февруари да декларират личното и служебно ползване на активи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст