ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АС – Бургас разгледа дело, образувано по жалба на “Анел Корпорация“ ООД срещу заповед на кмета на Созопол

Съд - Бургас

Състав на Административен съд Бургас разгледа в открито съдебно заседание делото образувано по жалбата на “Анел Корпорация“ ООД, с която се оспорва заповед на кмета на община Созопол № 8-Z-1467/27.10.2015г. за премахване на незаконен обект в местността “Буджака“ на територията на нос Колокита.

В обжалвания акт се визира открит басейн на площ от 400 кв. м. в местността “Буджака“, заедно с бетонова площадка, подпорни стени и пътеки. Обектът е в скалите, на равнището на морето. Под морското ниво са изградени 2 бр. бетонови стълби и стъпала, вътре в басейна. От басейна по посока изток- запад е изградена пътека с дължина 140 м. Изградена е бетонова площадка в морето с Г-образна форма и дължина 10 м. Достъпът до нея е по пътека с дължина 15 м.

Съгласно регистъра става дума за имот –публична държавна собственост, изграден в рамките на защитена територия, се казва в аминистративния акт. В заповедта се твърди още, че строежът е извършен и е собственост на “Анел Корпорация“ ООД. Експертите на общината са констатирали, че става дума за незаконен строеж, подлежащ на премахване по реда на чл. 225а .ал 1 от ЗУТ.

Жалбоподателят прави искане за установяване и прогласяване на нищожност на издадения административен акт. Твърди, че по отношение на посочения обект за премахване, вече има издадена заповед на ДНСК, която е обжалвана пред Административен съд Бургас през 2009 г. Производството е приключило с оттегляне на жалбата, поради частично изпълнение заповедта на ДНСК и констатирана невъзможност за изпълнението й изцяло заради риск от причиняване на имуществени вреди.

Настоящата заповед е втора за същия строеж и с нея се цели преразглеждане на вече решен правен спор, се казва в жалбата на “Анел Корпорация“ ООД.
Като страна в това производство съдът конституира прокуратурата на Република България, по нейно искане с оглед обоснован обществен интерес.

Съдебният състав е приел като доказателство по делото представената заповед № 1754 на Министерството на горите и горската промишленост от 16.06.1970 година, с която е обявена за защитена местност крайбрежната ивица край морето и стария път Созопол-Приморско, така наречения полуостров Колокита, ведно с Екологичен паспорт на защитена местност Колокита от 16 май 1970 г.

На днешното заседание съдът прие заключенията на експерта, изготвил съдебно-техническата експертиза, бяха изслушани и показанията на двама свидетели – служители на Община Созопол. Беше допусната допълнителна съдебно-техническа експертиза за изясняване са спорни обстоятелства. Делото беше отложено за 20 април, когато ще бъдат разпитани и нови двама свидетели.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст