Ограниченията за офшорките падат

Парламент зала

Правителството предлага редица облекчения за офшорните компании у нас. Депутатите приеха на 1 март на първо четене промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, по-известен като закона за офшорките. Документът беше предложен от депутатите от ДПС Делян Пеевски и Йордан Цонев и беше приет още от предишния парламент.

Всички фирми, регистрирани в зони с благоприятен данъчен режим, ще могат да притежават до 10% от капитала на банки, на медии, на застрахователни, пенсионни дружества и други, става ясно от гласуваните текстове. Компании, в които офшорки притежават до 10% от капитала им, ще бъдат допускани за участие и в търгове за обществени поръчки. До момента това бе забранено.

С промените от края на 2013 г. бе забранено участие на офшорни компании в банки, в медии, в застрахователни и пенсионни дружества, в публични компании, във футболни отбори, социологически агенции и други. Офшорките нямаха право и на участие и в обществени поръчки и в концесии.

Със законопроекта се въвеждат прагове, под които няма да се прилагат забраните в закона за участие на офшорки в обществени поръчки, в приватизационни сделки, в публично-частно партньорство, получаване на концесия, както и на лиценз за извършване на редица дейности. За дружества, дяловото участие, в които не е предмет на специална регулация, документът въвежда праг от 10 на сто. Тоест офшорните компании ще могат да държат до 10% от капитала на компании и за тях няма да важат ограниченията, предвидени в законодателството. С тази промяна ще бъде избегнато положението, при което заради акционер, регистриран в офшорна зона, дори ако притежава само една акция в дадена компания, се ограничават възможностите й да участва в обществени поръчки или да бъдат прилагани другите рестрикции, предвидени в закона. 

В мотивите се посочва, че сега действащият закон засяга изключително голям брой лица дори в случаите, когато дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, няма никакво отношение към дейността на българско дружество. Подобно е и становището на Европейската комисия. В тази връзка се предвижда понятието "свързани лица" да бъде заменено с понятието "контролирани от тях лица".

Министерството на финансите предвижда и промени в регистъра на собствениците на офшорни дружества – в него няма да се вписват идентификационни данни за действителните собственици на публични дружества. Тази информация е налична по силата на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, става ясно от мотивите.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст