Предадоха на съд кмета на с. Галиче Ценко Чоков за документно престъпление

Прокурор

Районна прокуратура-Бяла Слатина внесе в съда обвинителен акт срещу кмета на с. Галиче Ценко Чоков за извършено от него документно престъпление в качеството му на длъжностно лице – чл. 311, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Като кмет на селото обвиняемият Чоков имал правата по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност – да удостоверява полагането на подписи върху частни документи, тяхното съдържание и др.

Свидетелката В. К. от Благоевград притежавала земеделска земя в село Галиче, която решила да продаде. За целта се свързала по телефона със свидетелката П. Ч. и я помолила да й съдейства. П. Ч. отишла при Ценко Чоков, който й предложил да закупи земята за себе си и свои близки.

На 9 септември 2014 г. свидетелката П. Ч. отишла с документите и личните данни на В. К. в кметството на село Галиче, където пред обвиняемия Чоков положила подписи върху пълномощно и два броя декларации по ДОПК и ЗННД, като се опитала да наподоби подписа на В. К.

За да може да извършва нотариални заверки на подписите и съдържанието на документи, при закупуване на земеделски земи за себе си  и свои близки, обвиняемият Чоков използвал за пълномощник по сделките – свидетеля Цв. Т. от с. Галиче. В нарушение на закона, Чоков удостоверил невярното обстоятелство, че подписите са положени лично пред него от В. К. Същият ден документите били изведени и в регистъра на кметството под съответни номера, а свидетелят Чоков е превел с пощенски запис сумата от 6 хиляди лева на В. К.

На 16.12.2014 г. заверените от Чоков неистински документи са използвани от свидетеля Цв. Т. пред нотариус Г. Х., който действащ като пълномощник на продавача В. К. прехвърлил собствеността върху земите на близката до обвиняемия Чоков – В. Кр.

По този начин обвиняемият Чоков в качеството си на длъжностно лице – кмет – в кръга на службата си съставил неистински официални документи, с цел същите да бъдат използвани като доказателство за сочените в тях обстоятелства.

Разпитана като свидетел В. К. потвърждава, че през 2014 г. не е ходила в село Галиче и не е подписвала документи. В хода на досъдебното производство, изготвената съдебно почеркова и техническа експертиза е доказала, че подписите за „упълномощител“ и „декларатор“ в използвани при сделката и заверени от Чоков документи, не са изпълнени от В. К., а от друго лице.

Разпитан в качеството на обвиняем Чоков не се признава за виновен и не дава обяснения по повдигнатото му обвинение, но твърди, че В. К. се е подписала лично в негово присъствие и е изписала имената си върху документите.

По разпоредената от Върховна административна прокуратура проверка по реда на Надзора за законност и извършвана от Окръжна прокуратура Враца, резултатите до момента са следните:

В периода от 2011 г. до месец януари 2016 г. прокурорите са установили допуснати множество нарушения по смисъла на чл. 92, ал. 2 и ал.3 от Закона за гражданската регистрация. В 121 случаи не са представени всички изискуеми от закона документи за извършване на законосъобразна регистрация по постоянен и настоящ адрес, а в някои случаи е извършена такава регистрация, без да е налице заявления за регистрация по постоянен адрес.

При проверка на Общия регистър за нотариални заверки, удостоверяващи съдържание на документ, в специалните книги по чл. 590 на ГПК, водени по години, не се съхраняват 159 екземпляри на преписи от заверени пълномощни за трансформация на право на собственост върху недвижими имоти.

Констатираните нарушения при изпълнение на удостоверителните функции и при извършване на адресните регистрации сочат на неспазването на закона.

По реда на надзора за законност Окръжна прокуратура – Враца е отправила предложение за предприемане на мерки с оглед недопускане на нарушения при осъществяване на изпълнителната дейност в кметство с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.

На директора на ОД на МВР Враца е предложено да се ангажира административно наказателната отговорност на кмета на с. Галиче за установените нарушения по Закона за гражданската регистрация.

На кмета на Община Бяла Слатина е предложено, в кръга на правомощията му по осъществяване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете, да предприеме мерки с оглед недопускане на нарушения при осъществяването на изпълнителната дейност в кметство с. Галиче.

На кмета на с. Галиче Окръжна прокуратура-Враца е предложила да предприеме незабавни действия по заличаване на незаконните адресни регистрации.

Продължава работата на прокуратурата по реда на надзора за законност относно дейността на кмета на с. Галиче Ценко Чоков, както и установените данни за евентуално извършени други документни престъпления от кмета Чоков.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст