БВП на България е нараснал с 3% през 2015 г.

ръст на бвп

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с 3 на сто през 2015 г. в сравнение с година по-рано. Това показват данните на Националния статистически институт(НСИ). Номиналната стойност на брутния вътрешен продукт е 86.4 млрд. лв. На човек от населението се падат 12 хил. лв. от обема на показателя, или 6 136 евро.

Индустриалният сектор създава 27.6% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с 2014 година. Секторът на услугите създава 67.3, а аграрният сектор – 5.1% от добавената стойност.

Само през четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт възлиза на 23.7 млрд. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3 на сто на БВП в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2015 година.

През четвъртото тримесечие спрямо година по-рано относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.1 процентни пункта до 3.7%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 25%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 71.3% при 72.6% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие се изразходват 79.5% от произведения БВП. Инвестициите формират 23.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

БВП на един зает в България се е увеличил с 2.5 процента. През този период заетите в икономиката са били 3.27 милиона души с приблизително 1 375.5 милиона отработени часове.

Според данните, на едно заето лице се падат 7247.2 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт, или средно 17.2 лева БВП за един отработен час.

Реално брутната добавена стойност на един зает праз последното тримесечие на 2015 година, се е увеличила с 0.7% на годишна база. Според изчисленията на НСИ производителността на труда в индустриалния сектор е 5 939.3 лева брутна добавена стойност(БДС), докато в сектора на услугите всеки зает произвежда средно  6 986.8 лв. БДС. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1428.8 лева БДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст