ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Дебати – Изборен кодекс

 

 

Кадиев 

 

Четин Казак – гарантирането на права, а тяхното ефективно прилагане. Има права, които се дават и има такива, които са фундаментални. 

 

Свободна изява на волята, на словото, чрез слово, писмен текст, всякакви средства за комуникация. Не случайно правото на свободна изява е гарантирана във всички международно правни документи. 

 

Право да се ползва и друг език освен официалния  го има навсякъде, освен в България. 

Крайно време е този текст да отпадне и да се даде  възможност на всички граждани да получават информация и по друг език освен официалния. Не, защото е проблем 

 

Сега е моментът НС да покаже мъдрост, полит. сили да  покажат не само на думи, че са европейци и да премахнат тази забрана в Изборния кодекс. 

 

 

Вторият законопроект на ДПС – целеше тогава да предотврати недопустими проблеми в изборния процес, възможността за проямна на вота на мнозинството бълг избиратели от една малка група, псециално на местните избори.7 процента от общинската избирателна квота. 

 

Листите бяха преподренеи и реално се получи подмяна на вота. 

 

Той припомни, че и заради преференцията е имало много сгрешени бюлетини. 

 

Минимално изискване за преференция – ако някой иска, нека да получи поне толкова преференции, колкото струва едно съветническо място – от общинската избирателна квота. Всеки, който претендира, че се ползва самостоятелно с доверието на гражданите, но не желае да се яви като независим, а иска да се ползва от името, логото и полит. профил на една партия, да събере поне толкова преференции, колкото струва 1 съветническо място. 

 

Другото предложение – да се възстанови – на 100 жители. 

 

Настимир Ананиев – машинно броене – да се въведат машини, които да подпомагат избрната комисия за броене на бюлетините. 

Изборния процес ще става по-бързо, протоколите ще са ясни, чисти, няма да са драскани и редактирани. Предлагаме за тази цел да се намали броят на СИК до 5 човека, а да се увеличи броя на ОИК и РИК, които броят 1500 секции (София, Арена Армеец). 

 

Предложението е това да съвпада с броя на общ съветници. В София какт оса 61, да има и толквоа членове. 

 

Машините ще помогнат да няма ръчно броене. Машините ще стурва около 1000 лева на машина – 12 млн. лева. Той е едноркатен. Машините ще бъдат изпозлвани за повече от 1 гласуване, така че разхода с изаслужава. Въвеждането на машинно броене е да подпомогне машинното гласуване 

 

Ние трябв ада се целим към машинно и електронно глсауване. При машинно гласуване резултатите ще са готови до 2 часа. В 9 ще знае какви са резултати при 100 процента машинно и електронно гласуване. 

 

Една от идеите към комисията да има техническо лице, което да отговаря за работата на комисията. Няма да има право да пипа изборните книжа 

 

АБВ – Михаил Миков – за промени на състав ана ЦИК. Има членове, които не са произлезли от парламентарно представени групи. 

 

Съставът на ЦИК да се допълва и с парламентарно представени партии. 

 

РБ – Антони Тренчев – 

Да се въвлекат най-широк кръг от хора. Електронното гласуване ще е от 4 до 7 дни по-рано и ще приключва 4 дни по-рано преди официалните избори. За да се отреагира и хроата да гласуват хартиено. Дава се възможнсот многократно да се смени вота. Ако някой влияе, да има време да се смени гласа. 

 

 

Гаранциите за сигурност са сериозни. Експертите, които помагаха предложиха на всички, които имат притеснения относно сигурността, да се проведат срещи и да се направят. 

Преброяването на гласове ще се прави автоматично. 

 

Петър Славов – неговия законопроект – Засивлане на елемента на мажоритарност – чрез преференцията. 5 процента за всички видове избори, както е в ЕП. 

Да се даде засилване на мажоритарния елемент на изборите. Да има личности, а не предварително подредени листи. Професионализация на изборната админситрация. Считаме, че във всяка Избирателна комисия да има поне по 1 член непартийно излъчен и човек с опит при провеждането на избори. 

Поне в половината секции за следващите избори да се проведе машинно гласуване. 

 

Димитър Делчев – законопроект на РБ – тематично различни – активна регистрация и забрана за агитация от страна на духовни лица. 3 месеца пред иизборите да има кампания за активна регистрация и там 

 

Хора, които искат да гласуват в Изборния ден – да се  дописват в избирателните списъци, тези, които не са минали 

Преди това да минат през общината, снабдят се с удостоверение и да стане ясно

 

Агитация от религиозни служители. Имаме данни за агитация от мюфтии, евангелисти и други религиозни служители. Ние сме светска държава и религията трябва да не се смесва с политиката. 

 

Нека вървим към по-модерни избори и да изчистим пороците на миналото. 

 

Законопроект на ГЕРБ – предложения да се открие 32 МИР – чужбина. С това се променя и начина, по който се изчисляват мандатите. 

 

Българите в чужбина да имат възможнсот пряко да избират кандидати и да ги предпочитат в отделна листа, кое

 

Гласовете от чужбина да се пренася последващо към резултата от националния вот и да го изкривяват по един или друг начин и да възникват мандати за политически партии в райони, където въобще не са представени. 

 

Преференцията – изборите за общински съветници – да остане пропорцията 7 процента, но отнесена не към общинската избирателна квота, а броя на действителните гласове за съответната листа. "Значително ще повиши необходимия брой, за да може една преференциално предпочетена лкандидатура да преподреди лситата". 

 

Предизборната кампания от 30 на 21 дни. Това е мярка, която ще дисциплинира партии при провеждането на кампанията и ще намали отегчението на избирателя в края й. 

 

В Чехия кампанията е 16, а във Франция 14 дни. 

 

ЦИК – две мерки – до сега обучителната дейнсот се оказа изкл. неуспешщна сме предложили обучението да се правят не само от членове на ЦИК, а и от експерти по избирателно право и подобни процедури. 

лишените от свобода също да гласуват

 

електронното гласуване – от 3 наши проекта редалгаме този, който е бил част от законодателството от 2013 г

Другите предложения – увеличаване на доказателствеността и обективнсотта на изборните книжа 

 

БСП – Чавдар Георгиев – 

Изборите бяха пример за една лоша, опорочена изборна практика. Да се даде по-ясна законова регулация на самия изборен процес, да се определят по-ясно задълженията на участници

Предотвратяване на манипулации и фалшификации на изборния резултат. 

 

Всички органи на изпълнителната власт коит длъжностни лица носят отговорност за изборния процес. 

Други участници в изборния процес, наблюдатели, застъпници и представители. Тези лица да имат нормален образователен ценз, защото изборния процес изисква известна грамотност и второ това трябва да са лица, които да имат чисто съдебно минало и да не са осъждани. 

 

Изменения с отчитането на изборния резултат – излишно е да се дават 2-та оригинални протокола на комисиите. 1 оригинален протокол с възможнсот да има повторно преброяване за дадена секция, ако това се налага. 

 

 

Дебати – 

 

Местан – се оплака, че на майчин език поздравил хората. 

 

Ако имаме разум това ограничение трябва да отпадне и ще прави чест на българската деморкация да изпревари решението на съда в Страсбург. 

 

Местан – дублика – Франция е подписала и  ратифицирала европ. конвенция за малцинствените езици. 

 

Това рано или късно ще стане, най-добре е да стане по волята на законодателния орган, а не по принуда. 

 

Лъчезар Никифоров – АБВ – Ще подкрепят 

Задължителното, електроното гласуване, активната регистрация, допълване състава на ЦИК 

 

Велизар Енчев –

Изчистване на избирателните списъци от фантомите – активната регистрация, и предложение на Мая Манолова – ако има задължително гласуване, то да има възможнсот гражданите да гласуват срещу всички партии. 

 

Подкрепи да отпадне номера на бюлетината. Както и машинно на гласуване. 

 

Удар по извънпарламентарните партии. Срещу електронното гласуване. 

 

Предложение да се приложи сръбски вариант на изборите – ако не са гласували 50 процента плюс 1, да не се признават за редовни 

 

Стефан Кенов – 

 

един много голям проблем – човешкия фактор и намесата при отчитане на резултатите. Най-голямата борба е в изборния ден с членвоете на ЦИК, с които да се запазят подадените за тях гласове. 

 

 

основни точки – майчиния език 

 

енчев – 50% + 1, да не се признават за редовни 

 

 

 

************ 

 

 

 

Димитър Делчев – законопроект на РБ – тематично различни – активна регистрация и забрана за агитация от страна на духовни лица. 3 месеца пред иизборите да има кампания за активна регистрация и там 

 

активна регистрация и забрана за агитация от страна на духовни лица.

 

 

 

активната регистрация (Ще намали активността.)

цифри пред партиите 

 

Четин Казак – гарантирането на права, а тяхното ефективно прилагане. Има права, които се дават и има такива, които са фундаментални. 

 

Свободна изява на волята, на словото, чрез слово, писмен текст, всякакви средства за комуникация. Не случайно правото на свободна изява е гарантирана във всички международно правни документи. 

 

Право да се ползва и друг език освен официалния  го има навсякъде, освен в България. 

Крайно време е този текст да отпадне и да се даде  възможност на всички граждани да получават информация и по друг език освен официалния. Не, защото е проблем 

 

Сега е моментът НС да покаже мъдрост, полит. сили да  покажат не само на думи, че са европейци и да премахнат тази забрана в Изборния кодекс. 

 

 

Вторият законопроект на ДПС – целеше тогава да предотврати недопустими проблеми в изборния процес, възможността за проямна на вота на мнозинството бълг избиратели от една малка група, псециално на местните избори.7 процента от общинската избирателна квота. 

 

Листите бяха преподренеи и реално се получи подмяна на вота. 

 

Той припомни, че и заради преференцията е имало много сгрешени бюлетини. 

 

Минимално изискване за преференция – ако някой иска, нека да получи поне толкова преференции, колкото струва едно съветническо място – от общинската избирателна квота. Всеки, който претендира, че се ползва самостоятелно с доверието на гражданите, но не желае да се яви като независим, а иска да се ползва от името, логото и полит. профил на една партия, да събере поне толкова преференции, колкото струва 1 съветническо място. 

 

Другото предложение – да се възстанови – на 100 жители. 

 

Настимир Ананиев – машинно броене – да се въведат машини, които да подпомагат избрната комисия за броене на бюлетините. 

Изборния процес ще става по-бързо, протоколите ще са ясни, чисти, няма да са драскани и редактирани. Предлагаме за тази цел да се намали броят на СИК до 5 човека, а да се увеличи броя на ОИК и РИК, които броят 1500 секции (София, Арена Армеец). 

 

Предложението е това да съвпада с броя на общ съветници. В София какт оса 61, да има и толквоа членове. 

 

Машините ще помогнат да няма ръчно броене. Машините ще стурва около 1000 лева на машина – 12 млн. лева. Той е едноркатен. Машините ще бъдат изпозлвани за повече от 1 гласуване, така че разхода с изаслужава. Въвеждането на машинно броене е да подпомогне машинното гласуване 

 

Ние трябв ада се целим към машинно и електронно глсауване. При машинно гласуване резултатите ще са готови до 2 часа. В 9 ще знае какви са резултати при 100 процента машинно и електронно гласуване. 

 

Една от идеите към комисията да има техническо лице, което да отговаря за работата на комисията. Няма да има право да пипа изборните книжа 

 

АБВ – Михаил Миков – за промени на състав ана ЦИК. Има членове, които не са произлезли от парламентарно представени групи. 

 

Съставът на ЦИК да се допълва и с парламентарно представени партии. 

 

РБ – Антони Тренчев – 

Да се въвлекат най-широк кръг от хора. Електронното гласуване ще е от 4 до 7 дни по-рано и ще приключва 4 дни по-рано преди официалните избори. За да се отреагира и хроата да гласуват хартиено. Дава се възможнсот многократно да се смени вота. Ако някой влияе, да има време да се смени гласа. 

 

 

Гаранциите за сигурност са сериозни. Експертите, които помагаха предложиха на всички, които имат притеснения относно сигурността, да се проведат срещи и да се направят. 

Преброяването на гласове ще се прави автоматично. 

 

Петър Славов – неговия законопроект – Засивлане на елемента на мажоритарност – чрез преференцията. 5 процента за всички видове избори, както е в ЕП. 

Да се даде засилване на мажоритарния елемент на изборите. Да има личности, а не предварително подредени листи. Професионализация на изборната админситрация. Считаме, че във всяка Избирателна комисия да има поне по 1 член непартийно излъчен и човек с опит при провеждането на избори. 

Поне в половината секции за следващите избори да се проведе машинно гласуване. 

 

Димитър Делчев – законопроект на РБ – тематично различни – активна регистрация и забрана за агитация от страна на духовни лица. 3 месеца пред иизборите да има кампания за активна регистрация и там 

 

Хора, които искат да гласуват в Изборния ден – да се  дописват в избирателните списъци, тези, които не са минали 

Преди това да минат през общината, снабдят се с удостоверение и да стане ясно

 

Агитация от религиозни служители. Имаме данни за агитация от мюфтии, евангелисти и други религиозни служители. Ние сме светска държава и религията трябва да не се смесва с политиката. 

 

Нека вървим към по-модерни избори и да изчистим пороците на миналото. 

 

Законопроект на ГЕРБ – предложения да се открие 32 МИР – чужбина. С това се променя и начина, по който се изчисляват мандатите. 

 

Българите в чужбина да имат възможнсот пряко да избират кандидати и да ги предпочитат в отделна листа, кое

 

Гласовете от чужбина да се пренася последващо към резултата от националния вот и да го изкривяват по един или друг начин и да възникват мандати за политически партии в райони, където въобще не са представени. 

 

Преференцията – изборите за общински съветници – да остане пропорцията 7 процента, но отнесена не към общинската избирателна квота, а броя на действителните гласове за съответната листа. "Значително ще повиши необходимия брой, за да може една преференциално предпочетена лкандидатура да преподреди лситата". 

 

Предизборната кампания от 30 на 21 дни. Това е мярка, която ще дисциплинира партии при провеждането на кампанията и ще намали отегчението на избирателя в края й. 

 

В Чехия кампанията е 16, а във Франция 14 дни. 

 

ЦИК – две мерки – до сега обучителната дейнсот се оказа изкл. неуспешщна сме предложили обучението да се правят не само от членове на ЦИК, а и от експерти по избирателно право и подобни процедури. 

лишените от свобода също да гласуват

 

електронното гласуване – от 3 наши проекта редалгаме този, който е бил част от законодателството от 2013 г

Другите предложения – увеличаване на доказателствеността и обективнсотта на изборните книжа 

 

БСП – Чавдар Георгиев – 

Изборите бяха пример за една лоша, опорочена изборна практика. Да се даде по-ясна законова регулация на самия изборен процес, да се определят по-ясно задълженията на участници

Предотвратяване на манипулации и фалшификации на изборния резултат. 

 

Всички органи на изпълнителната власт коит длъжностни лица носят отговорност за изборния процес. 

Други участници в изборния процес, наблюдатели, застъпници и представители. Тези лица да имат нормален образователен ценз, защото изборния процес изисква известна грамотност и второ това трябва да са лица, които да имат чисто съдебно минало и да не са осъждани. 

 

Изменения с отчитането на изборния резултат – излишно е да се дават 2-та оригинални протокола на комисиите. 1 оригинален протокол с възможнсот да има повторно преброяване за дадена секция, ако това се налага. 

 

 

Дебати – 

 

Местан – се оплака, че на майчин език поздравил хората. 

 

Ако имаме разум това ограничение трябва да отпадне и ще прави чест на българската деморкация да изпревари решението на съда в Страсбург. 

 

Местан – дублика – Франция е подписала и  ратифицирала европ. конвенция за малцинствените езици. 

 

Това рано или късно ще стане, най-добре е да стане по волята на законодателния орган, а не по принуда. 

 

Лъчезар Никифоров – АБВ – Ще подкрепят 

Задължителното, електроното гласуване, активната регистрация, допълване състава на ЦИК 

 

Велизар Енчев –

Изчистване на избирателните списъци от фантомите – активната регистрация, и предложение на Мая Манолова – ако има задължително гласуване, то да има възможнсот гражданите да гласуват срещу всички партии. 

 

Подкрепи да отпадне номера на бюлетината. Както и машинно на гласуване. 

 

Удар по извънпарламентарните партии. Срещу електронното гласуване. 

 

Предложение да се приложи сръбски вариант на изборите – ако не са гласували 50 процента плюс 1, да не се признават за редовни 

 

Стефан Кенов – 

 

един много голям проблем – човешкия фактор и намесата при отчитане на резултатите. Най-голямата борба е в изборния ден с членвоете на ЦИК, с които да се запазят подадените за тях гласове. 

 

 

Искрен Веселинов – развива се 

кръгове – икономически и политически, които реалзиират с пари политика и с политиката правят пари. 

Корпраотивен, етнически вот, чисто купен вот. Ниската активнсот позволява малки ядра да променят крайния изборен резултат в общините. 

 

Предложи изборите да се отменят, а всичко постове да се дават на търг с явно наддаване. 

Това е лекарство за политическата система, а не всяко е вкусно

 

Още първите избори от 50 процента, става 80 процента избирателността. Тези, които имат уважителни причини са били освобождавани от тегоби след това. 

 

Не е противоконституционно. Конституционното включва да избираш ил ида бъдеш избиран. Ние не задължаваме някого 

 

Активна регистрация – намаляване 

ограничаване на секциите в Турция, това ще е опита за 

 

Петър Славов – стимули, а не санкции при негласуване

 

 

 

 

 

четири неща са важни = преференцията – опасявам се, че част от вас не сте напълно искрени в дебата. Притеснявам се, че има хора, които искат отпадане на преференцията. Грешка, която ще доведе до тежък спад в избирателната активност. 

Да не стане както с промените в конституцията, при които мистериозно между 1 и 2 четене се появи един текст, че ВСС

 

Формално никой не е предложил отпадането на преференцията. Не виждам причина да изпитвате страх от собствените избиратели. 

 

Промените в съществуващите законопроекти са относно местните избори. Знам, че има хора, които не си казват, но всъщнсот искат отпадане на преференциалното гласуване.  

 

2) Машинното гласуване – вие гласувате машинно. Има ли съмнения за коректността на вота. Вие гласуват емашинно много готини и смятаме, че вота се брои коректно. Защо тогава да няма машинно и по време на парламентарни избори. В 6000 хил. секции за президентските избори да има машинно гласуване. 

3) електронно гласуване – да ценим  и да поискаме участието на избирателния процес на българите. С електронното гласуване. казваме, че са важни

4) защо ви е страх да махнем номерата пред партиите. Ще махнем феномена 15/15. Да не би да имате съменния, че имате избриатели, които не могат да прочетат имената на партията ви. 

За да не се 

 

Илия Илиев (ДПС) – 

 

 

 

 

 

 

 

основни точки – майчиния език 

 

енчев – 50% + 1, да не се признават за редовни 

 

номера на партията

 

задължителното гласуване 

 

 

Гласуване: 

 

ЗИД

Атака: 454-01-10 – Атака- Волен Сидеров  – за 23, против 50, 92 се възд. – отхъврлен 

ПФ 554-01-74 – Валери Симеонов и ПФ – за 117, против 29, – 22 се възд – ПРИЕТО 

прегласуване – за 121, против 27, 21 се възд – ПРИЕТО 

 

554-01-95 – Явор Хайтов – БДЦ – (ЦИК) – за 138, възд се – 32 

554-01-102 – Георги Кадиев – Майчин език – за – 27, против 100-, 46 възд се 

554-01-140 – Лютви Местан и група (за общините и кметствата) – за 117, против 28, възд се 27 

554-01-141 – Местан и група (майчин език) – за – 31, против 104, възд се 38 

за 28, против 113, 34 се възд. 

 

554-01-172 – Настимир Ананиев и група (подкрепен) – за 161, 11 се възд . (приет на първо) 

654-01-13 – Михаил Михов (АБВ ) , ЦИК – за – 149, 2 против, 20 се възд. 

654-01-16 – Петър Славов, Мартин Димитров – 177 – за – 113, против 42, възд се 16 –  ПРИЕТ 

654-01-14 – Настимир Ананиев – 120 за – против 49, 5 се въздържат. 

654-01-18 – Димитър Делчев и група – подкрепен от правна комисия (това за имамите) – за – 142, против 22, въздр се 3 

 

Димитър Делчев  и група – електронно гласуване  – за 130, 25 против, 20 се въздържат – ПРИЕТ 

 

654-01-20 – Цветан Цветанов – за 122, против 39, 16 се възд. ПРИЕТ 

 

БСП – 654-01-22 – Нинова – за 86, 29 са против, 50 се въздържат – ПРИЕТ 

 

Кадиев, Атака, Местан – турския 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст