ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВСС удари спирачки на три дисциплинарки

ВСС - заседание

Висшият съдебен съвет на основание чл. 328 от Закона за съдебната власт и чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административно-процесуалния кодекс взе решение за спиране на дисциплинарно производство №43 по описа на Съвета за 2015 г. срещу Владимира Янева Янева – Манолева. По предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарното дело ВСС прие, че има идентичност на фактите, разглеждани в дисциплинарното дело и наказателно дело, водено срещу г-жа Янева в Софийски градски съд и е наложително спиране на дисциплинарното производство до приключване на наказателно дело с влязъл в сила съдебен акт.

Дисциплинарно производство №43/2015 г. е образувано по инициатива на бившия министър на правосъдието Христо Иванов.

Висшият съдебен съвет не наложи на Петър Савчев – съдия в Софийския районен съд дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с воденото срещу него дисциплинарно производство №22/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет.

Дисциплинарно дело №22/2015 г. е образувано по предложение на Методи Лалов – председател на Софийския районен съд, с искане за налагане на дисциплинарно наказание за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Висшият съдебен съвет не наложи на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд – гр. Пирдоп, а понастоящем прокурор в Софийска районна прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с воденото срещу нея дисциплинарно производство №42/2015 г. по описа на Висшия съдебен съвет.

Дисциплинарно дело №42/2015 г. е образувано по предложение на Филип Владимиров Владимиров – председател на Софийския окръжен съд, с искане за налагане на дисциплинарно наказание за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3 от Закона за съдебната власт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст