“Риск инженеринг” завладява “Заводски строежи-Козлодуй”

София пресПресконференция на Богомил Манчев

Лидерът в енергийния сектор "Риск Инженерниг" АД, свързан с бизнесмена Богомил Манчев, е подготвил търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на "Заводски строежи – Козлодуй" АД. Към момента компанията за инженерингови и консултантски услуги притежава пряко 49.90% и още 46.45% (непряко) от гласовете в общото събрание на строителното предприятие. По силата на споразумение за обща политика в управлението на фирмата от Козлодуй, "Веспер Аркс" АД и "Риск Инженеринг" контролират общо 96.35% от всички обикновени поименни акции. 

Търговият предложител ще изкупи книжата на останалите акционери в "Заводски строежи – Козлодуй" при цена от по 2.51 лв. за един брой. Последните сделки с тези книжа са били при 2.50 лева. Членовете на съвета на директорите: Богомил Манчев – председател на борда и изпълнителен член, Марин Костов – заместник-председател, и Владимир Николов, не притежават акции от дружеството, което управляват.

"Заводски строежи – Козлодуй" е специализирано в проектиране, изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради и на строителни съоръжения. Фирмата е участвала в изграждане на шестте енергоблока на АЕЦ "Козлодуй", а след въвеждането в експлоатация и на последния тя пренасочва усилията си и разширява обхвата на извършваните дейности.

Търговият предложител не възнамерява, поне за момента, да преобразува или да прекратява "Заводски строежи – Козлодуй". Плановете за близките години са предприятието да бъде финансово стабилизирано и да излезе на печалба. Бизнес стратегията му предвижда преориентиране на дейността му към строителството, подплатено с пари от еврофондовете – инфраструктурни обекти, ремонти и други. За реализиране на тези планове мажоритарните собственици подготвят и промени в съвета на директорите на "Заводски строежи – Козлодуй".

Политиката по разпределение на дивиденти ще бъде съобразена с постигнатите резултати, с финансовото състояние и с необходимостта от оборотен капитал за дейността на двете компании.

Чрез придобиването на "Заводски строежи – Козлодуй" търговият предложител възнамерява да допълни своя бизнес, но и да запази дъщерното предприятие като самостоятелно, но дейността му ще обслужва стратегията на компанията майка. Заедно с това тя ще разширява присъствието му на българския пазар в специфичните сфери на неговата дейност.
Към края на миналата година "Заводски строежи – Козлодуй" увеличава с над една трета нетните приходи от продажби на продукция, но въпреки това отново е на загуба. Тя обаче намалява двойно – до 183 хил. лева.

Комисията за финансов надзор все още не е изказала мнение за проекта на търговото предложение.

 

 

"Веспер Аркс" АД – София, се занимава с придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на недвижимости и права върху тях и други. Дружеството е с капитал 100 000 лв., разпределен в 1000 обикновени акции от единствен клас с номинал 100 лв. всяка една. "Хърсев" Ко. КДА (50% притежание на Емил Хърсев, 30% на "Инварт" АД и по 10% на Даниела Лазарова и Златин Съръстов) контролира 99% от книжата с право на глас.
 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст