Орязват привилегиите на почетните консули

Министерски съвет - заседание Бойко Борисов

Средствата, които се предоставят по Механизма на Европейската комисия за Турция, отиват не в турската държава, а в бежанските лагери за храна, здравни услуги и образование. Там са се родили над 60 хиляди деца, трябва някой да се погрижи за тях. Това уточнение направи премиерът Бойко Борисов на редовното заседание на правителството, се вижда в стенограмата.

На него беше прието предложение за ратифициране на споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на механизма за Турция в полза на бежанците. "Спекулация е, че ние плащаме на Турция. Тези пари отиват за хуманитарна дейност, а не за услугата Турция да държи бежанците там", увери премиерът. Става въпрос за 5.9 млн. евро, които страната ни ще трябва да плати на Турция до 2019 година.

На заседанието на кабинета той постави и въпроса за резултатите от работата на междуведомствената комисия, която трябваше да съобрази с международноправните норми ползваните от почетните консули в България привилегии. Заместник-министърът на външните работи Валентин Порязов докладва, че са изготвени промени в три наредби, с което драстично ще бъдат ограничени привилегиите им относно ползването на дипломатически номера на леки автомобили, освобождаване от ДДС и митнически сборове единствено за помещенията на консулството.

 

Ето какво си казаха министрите по темата:

БОЙКО БОРИСОВ: Ще кажеш ли нещо, Горанов, по въпроса?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, заедно с министър Митов внасяме този проект на решение, с който на Народното събрание се предлага за ратифициране споразумението за управлението и условията на механизма за Турция за бежанците.

Механизмът беше създаден с решение на Европейската комисия с цел да се координират и рационализират действията, финансирани от бюджета на Европейския съюз и от приноса на двустранна основа от държавите-членки. Средствата са предвидени за спешна хуманитарна помощ – главно за предоставяне на храна, здравни услуги, образование, и ще бъдат предоставени на Турция по съответните европейски програми.

Общият размер на помощта по механизма е 3 милиарда евро, от които 1 милиард евро ще бъде финансиран от бюджета на Европейския съюз, а останалите 2 милиарда евро следва да бъдат осигурени от вноските на държавите-членки. Вноската, която България трябва да направи, възлиза на 5 876 946,49 евро или близо 11,5 милиона лева и е изчислена въз основа на дела на брутния национален доход на страната в общата сума на брутния национален доход на Европейския съюз.

При възникване на нужда от плащане от механизма за Турция в полза на бежанците, Европейската комисия ще изпраща на България дебитни известия, като размерът на всяко от тях ще бъде съобразен с индивидуалния график на страната и в този смисъл не би могъл да превишава посочената от страната ни сума за дадената година от периода 2016-2019 година.

Финансирането на вноската на България ще се осъществява от централния бюджет, чрез бюджета на Министерството на външните работи в частта предназначена за финансиране на двустранно сътрудничество и хуманитарна помощ.

Графикът, който предложихме като реакция на запитване от страна на Комисията, е както следва (ще говоря в лева): в четвърто тримесечие на 2016 година – 3 милиона 405 хиляди лева и това е общо за 2016 година. Предвидени са траншове в трето и четвърто тримесечие на 2017 година в общ размер на 5 милиона 55 хиляди лева, и в 2018 година в трето и четвърто тримесечие – 2 милиона и половина.

Приключваме приноса в четвърто тримесечие на 2019 година с приблизително половин милион или, както цитирах преди малко, общото ни задължение, с което сме се ангажирали по тази програма, е 11 милиона 494 хиляди 123 лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Искам едно уточнение да направя.

Трите плюс три милиарда, които Европейският съюз договаря с Турция, както и другите десет, които в Лондон се договориха, както и тези милиард и осемстотин милиона евро, които се договориха в Малта, но говорим сега за Турция, те отиват не в турската държава, отиват в бежанските лагери за храна, здравни услуги и образование. Там са се родили над 60 хиляди деца, те трябва да имат детска градина, трябва да имат училище, трябва да имат инфраструктура, трябва за тях да се погрижи някой. И всъщност спекулация е, че ние плащаме на Турция. Тези пари отиват за тази хуманитарна дейност, а не за услугата Турция да държи бежанците там. Много е хубаво и важно да се направи.

И тук благодаря на тези, които пратиха и за Гърция помощите миналата седмица, за Република Македония днес отиват, за цялата съпричастност, която има.

Така че, това трябва да се обясни, да не спекулира някой, че едва ли не тези пари ги даваме на Турция. Те отиват за тези три основни неща – хранене, здраве, образование.

Днес беше и времето за почетните консули, Порязов, а не виждам точка.

ВАЛЕНТИН ПОРЯЗОВ: Мога да докладвам следното: няма необходимост от решение на Министерски съвет. Всички тези привилегии са урегулирани с три наредби, като две от тях са общи на министъра на финансите и на министъра на външните работи и една е на министъра на вътрешните работи. Необходими са промени в тези наредби.

Във връзка с Вашите указания на предишното заседание на Министерски съвет още на следващия ден направихме междуведомствена работна група в Министерството на външните работи с Министерството на финансите, Националната агенция по приходите, Агенция „Митници“ и МВР. Направили сме предложения за промени в тези три наредби, които драстично ще ограничат привилегиите на почетните консулски длъжностни лица. Тъй като тези наредби, които са приети през последните години, се отнасят първата – до възстановяване на данък върху ДДС и акциз на дипломатически представителства, консулства и представителства на международни организации; втората Наредба е за митническо оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства и представителства на международни организации; третата наредба е за регистрацията, отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица.

Общият принцип, който предлагаме като Министерство на външните работи и който беше приет от останалите ведомства, които споменах, е за отпадане на почетните консулства от тези три наредби. По този начин те няма да ползват никакви дипломатически привилегии. За тази цел, както вече споменах, на Министерството на финансите сме предложили конкретен текст на наредба, която ще измени действащата наредба за митническото оформяне на стоки и другата наредба за възстановяване на ДДС. От тези две наредби отпада текстът за почетните консулски длъжностни лица, като текстът е, че консулства са консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица. Следователно, за всички почетни консули на чужди държави в Република България тяхното третиране ще отпадне от тези три наредби.

Какво означава това на практика?

На практика означава, че Република България като страна по Виенската конвенция за консулските отношения ще се придържа стриктно към нейните членове 60 и 62, които определят привилегиите на почетните консулски длъжностни лица, а те се състоят в това да бъдат освобождавани от ДДС и от митнически сборове единствено за помещенията на консулството, когато помещението е собственост на изпращащата държава. Такива случаи в нашата практика няма, тъй като почетните консулства на чужди държави обикновено са офисите на изявени български, по правило, бизнесмени. Следователно, това нещо няма да е валидно за тях.

Това, което ще оставим, са освобождаване от митнически сборове за печатни издания, знамена, мебели, обзавеждане, книги и други подобни, необходими за дейността на почетното консулство, единствено ако са доставени от изпращащата държава. Следователно, бихме могли да кажем, че драстично се отнемат привилегии на почетните консулски длъжностни лица.

Що се отнася до тъй наречените „червени номера”. В промяната на наредбата, което сме предложили на МВР, е отпадането на почетните консулски длъжностни лица и техните автомобили от ползване на тези така наречени червени номера, това са на дипломатическите автомобили.

Има два типа почетни консулски длъжностни лица в Република България понастоящем. В преобладаващата си част те са български граждани, като имаме и два-три случая на чужди граждани. Когато лицето почетен консул е български гражданин, съответно в тримесечен срок той ще трябва да върне червените номера и да си регистрира автомобила с български номера. Когато е чужд гражданин, пребиваващ постоянно в Република България (това, пак подчертавам, са двама-трима души само), има едни сини номера с ХХ, те ще ползват тях.

В общи линии това са промените.

Да обясня за процедурата. Тъй като наредбите са издадени от съответните министри – в двата случая министърът на финансите и министърът на външните работи, в третия случай – министърът на вътрешните работи, то е необходимо единствено следното нещо: на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове да се сложи на интернет страницата на съответната институция проектът на наредба заедно с мотивите за 14-дневен срок. Имаме положително становище от Министерството на финансите, чакаме от МВР, следователно, ако утре ги сложим на сайтовете, ще тече един 14-дневен срок, в който заинтересованите лица ще могат да изразят своите становища, след което наредбата се публикува в „Държавен вестник” и три дни след нейното публикуване влиза в сила, с което ще приключи целият процес.

БОЙКО БОРИСОВ: Калфин, какво мислиш? Не в ролята на социален министър, експерт в случая.

ИВАЙЛО КАЛФИН: От опита ми, защото действително съм се занимавал с този проблем.

Мисля, че това, което предложи заместник-министър Порязов, е точно това, което трябва да се направи. Така приравняваме почетните консули в България с почетните консули навсякъде другаде в Европа, по света и т. н. Това са граждани, които не ползват привилегиите на дипломатически представител по силата на Виенската конвенция. Те помагат за двустранните отношения, защото са изявени граждани.

БОЙКО БОРИСОВ: Днес до 17,00 часа – като лично ми се обадят финансовият министър и вътрешният министър, лично прочели на сайтовете си, че вече са качени новите наредби, в 17,00 часа ме информират лично.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Аз мога малко предсрочно да Ви информирам, че сме потвърдили на външно измененията и до обяд ще бъдат качени.

БОЙКО БОРИСОВ: Надяваме се и МВР, където организацията е по-тежка, до 17,00 часа…

РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Потвърждавам и аз.

БОЙКО БОРИСОВ: В 17,00 часа трябва това да е приключено. Порязов отговаря за координацията, след това за уведомление и съответната промяна.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Даже мога да прочета и измененията в наредбите какво точно…

БОЙКО БОРИСОВ: Прочетете.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №14 от 15 септември 1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете и техния персонал (ДВ, бр. 85/1999 г., с последни изменения бр. 66/2006 г.) в чл. 2 се създава нова алинея 3 „Разпоредбите на тази наредба се прилагат и по отношение на консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица само в изрично предвидените в нея случаи“. Порязов цитира кои са случаите. Това са случаите, когато се оформят стоки, които са от изпращаща държава, държавата, от която е почетният консул, и е свързано само с активи, които са свързани пряко с дейността на почетния консул като знамена, дипляни и други такива, свързани с дейността на консула.

В допълнителната разпоредба се създава параграф първи, който казва, че по смисъла на наредбата консулства са консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица, което изключва тези, които са ръководени от нещатни консулски длъжностни лица. Това е едното изменение.

Другото изменение е пак в Наредба №14, само че от 2006 г., в която записваме параграф единствено, отново същото, че консулства са само консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица, с което ограничаваме кръга на правомощията само до дипломатическите служители по смисъла на Виенската конвенция.

БОЙКО БОРИСОВ: Чудесно!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст