ВСС отмени свое решение за избор на председател на Районен съд – Благоевград

Висш съдебен съвет ВСС

Висшият съдебен съвет отмени свое решение  по протокол №13/10 март 2016 г., т. 26,1.5, в частта, касаеща откриването на процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Благоевград.

Причина за отмяната е подадена жалба от един от кандидатите – Владимир Атанасов Пензов – и.ф.  административен ръководител на Районен съд – гр. Благоевград срещу решение на ВСС по протокол №3/21 януари 2016 г., с което ВСС не назначава административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Благоевград.  С определение от 24 февруари 2016 г., по адм. дело №2264/2016г., ВАС е внесъл  делото за разглеждане в открито съдебно заседание, насрочено за 10 май 2016 г.

До приключване на делото и произнасяне на съда с окончателен акт не следва да се открива нова процедура за избор на вакантната длъжност – административен ръководител – председател на Районен съд, гр. Благоевград.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст