ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Водострой 98”: Властелинът на поръчките

водсрой

Една българска фирмичка, създадена със скромните цели да участва в приватизацията на сливенското ВиК и да се утвърди в стопанския и обществения живот на местната община, поразително напомня на величествения Сатурн. Само за осем години тя оплете свои собствени пръстени от огромен брой сателити, които макар и да не носят имена като Титан, Янус, Пандора, Атлас или Прометей, тънат в свои собствени мъглявини и привличат към себе си апетитни поръчки на централната и местната власт за над 1 млрд. лева. Става дума за "Водстрой 98", компанията, описвана от някои хора, които са доста навътре в нещата, като "марионетка" на депутата от ДПС Делян Пеевски. ​

Официално Пеевски няма нищо общо с "Водстрой 98" – то се води собственост на "ПМ Контрол", което пък еднолично се държи от Иван Мирински. Съдейки по последния засега финансов отчет от 2014-а, приходите му са 156.738 млн. лв., които са довели до печалба от 16.8 млн. лева. Едно нещо се набива на очи – след преминаването на "Водстрой 98" в ръцете на Иван Мирински  неговите финансови резултати скачат в пъти, а успоредно с това и разходите за външни услуги (виж табл. 2). Факт, който навежда на мисълта, че фирмата е предимно  инструмент за печелене на поръчки. Истинските финансови потоци, с които тя работи, всъщност са скрити зад поредица от консорциуми, в които участва. В последния й публикуван отчет те са 76, а сега, според информационната система "Дакси", са цели 131.

Формулата "джойнтвенчър" не е случайно подбрана, тъй като носи редица дивиденти – регистрацията е бърза, лесна и най-важното е по-евтина в сравнение с останалите фирми, които се регистрират по Търговския закон.

Отношенията се уреждат с договори между участващите компании. И най-важното – финансовите резултати на консорциума са трудно откриваеми, защото според Закона за счетоводството завереният годишен финансов отчет не се публикува в Търговския регистър, а чрез икономическо издание или чрез интернет. Глобите, ако не публикуваш отчета си, не са особено стряскащи – от 500 до 3000 лева. Така че много трудно може да се прецени какъв всъщност е финансовият размах на "Водстрой 98", в която през 2015-а (пак според "Дакси") са работили средно 413 човека. Определено обаче той е впечатляващ.

Ако условно започнем от енергетиката

няма как да не се спрем на едно рамково споразумение, сключено от държавния газов оператор "Булгартрансгаз".  То е подписано през април 2014-а и включва две обособени позиции, за всяка от които са предвидени по 50 млн. лв. без ДДС. Първата е за проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на линейни обекти и съоръжения от газопреносната мрежа. Втората е отново за проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт, само че на площадкови обекти, сграден фонд и прилежащите към тях технологични съоръжения и инфраструктура. За първата са подписани договори с четири обединения – "Едифико", "БТГАЗ ЕРА",  "ГБС-Трансгаз" и "Енемона Инфраструктура". Същите четири консорциума са победители в конкурса и за другите 50 млн. лева. По-интересното е, че според "Дакси" 50% от собствеността в "Едифико" е на "Водстрой 98", а 10% на "Промишлено строителство холдинг". През 2014-а този холдинг бе сред избраните да строи "Южен поток" на българска територия. Впоследствие, заедно с "Техноекспортстрой", те бяха извадени от надпреварата по настояване на тогавашния енергиен министър Драгомир Стойнев, защото се свързвали в публичното пространство с Делян Пеевски. (В крайна сметка "Промишлено строителство холдинг" бе прехвърлено на бургаското дружество "Строй инвест", което не развива строителна дейност.) Останалите 40 на сто в "Едифико" държи "Трейс Груп Холд". Справка в Агенцията за обществени поръчки показва, че "Едифико" е спечелил общо пет договора за изпълнение на различни дейности за държавния газов оператор на обща стойност 7.212 млн. лв. (без ДДС).

Отново чрез рамково споразумение и консорциуми "Водстрой 98" си осигурява солидни суми и от Националната компания "Железопътна инфраструктура" 

Поръчката за споразумението е обявена през 2012 г. и е разделена в четири обособени позиции – ремонт на железния път и съоръженията към него, рехабилитация и модернизация на високо-, средно- и нисковолтови съоръжения,  ремонт и поддръжка на сградната инфраструктура и възстановяване и укрепване на обекти от железопътната инфраструктура. Самото споразумение е за срок от четири години, но прогнозната му стойност не е посочена. Все пак общата гаранция за участие по четирите позиции, която е 4.2 млн. лв., дава известен ориентир за какви суми става въпрос. Съгласно  Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на тръжната процедура, което означава, че в този случай тя е поне 420 млн. лв. без ДДС. Иначе финансирането се извършва със средства от бюджета.

В  началото на 2013-а са обявени и победителите. По най-"сочната" първа позиция победителите са двама – "Трейс Груп Холд" АД и консорциумът "Железен път 2012-2016". Водещата фирма в обединението е "Водстрой 98" с 56%, а останалите партньори са Държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" (34%) и варненската "Хидрострой" (10 на сто), която също се свързва с Делян Пеевски. Но явно капацитетът и апетитът на "Водстрой 98" към държавната софра са далеч по-големи, тъй като тя е класирана като изпълнител и за втората обособена позиция – този път чрез консорциума "ЕТС Технолоджи". В него държи 40 на сто, а останалите дялове са разпределени между "Хидрострой" (25%), "Балкантел" (25%), "Бонети" (10 на сто).  

Другият избран изпълнител по тази обособена позиция е консорциумът "ТБС 2012-2016" (държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване", "ГБС – Инфраструктурно строителство", "Инфраструктурно строителство"). 

Любопитен кандидат печели правото да участва  в поръчките за третата позиция. Това е консорциумът "Железопътни сгради", в който по 50% си делят двама добри "познайници" на "Водстрой 98" – "Хидрострой" и "АТ Инженеринг 2000". За последната позиция – възстановяване и укрепване на обекти от железопътната инфраструктура, пък сред класираните е "Консорциум тип 2012-2016". В него влизат държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" (34%), а познатият ни вече покрай "Южен поток" "Промишлено строителство холдинг", заедно с "Инфраструктурно строителство" си поделят по 33% от капитала. Управител на това обединение е Валери Борисов Василев, същият, който ръководи и обединението "Железен път 2012-2016", класирано да работи по първата обособена позиция. Така изгодните договори с държавни пари не закъсняват (вж табл. 1).

"Водстрой 98" е "кацнала" и на държавното "Летище София" ЕАД.

В този случай тя отново си партнира с фирмата на Симеон Пешов под името "ГБС и партньори", като си поделят по 45% от акциите, а останалите са на "Лог Сиберия", собственост на Николай Хинтоларски. През 2013-а консорциумът e един от тримата късметлии, одобрени да извършват предпроектни проучвания, проектиране, изпълнение на нови и ремонтни строително-монтажни работи, реконструкции, преустройства, основни и аварийни ремонти на столичния аеропорт. Другото печелившо обединение е "Хидрострой – Саплат", в което водещи партньори с по 45% са добре познатите ни вече "Хидрострой" и  "АТ инженеринг 2000", плюс двама по-малки участника с по 5 на сто. А третият избран е консорциумът "Трейс еър", където водеща е едноименната строителна компания.  

Колко точно ще плаща най-голямото ни международно летище по четиригодишното рамково споразумение с тези три обединения е трудно да се каже, но от 900-те хил. лв. гаранция за участие и законовото изискване тя да не надвишава 1% от прогнозната стойност на поръчката, можем да си направим извода, че става дума за минимум 90 млн. лева. 

Досега консорциумът, в който участва "Водстрой 98", е изпълнил поръчките за ремонт на асфалто-бетоновата настилка на перона и пътеката за рулиране срещу 1.38 млн. лв., за обработката на фуги и пукнатини по летателното поле за 380 хил. лв., за вертикална планировка и дрениране, за което са платени 1.63 млн. лв., за ремонта на покривите на част от сградите на летището срещу 293 хил. лв., както и за изработването  на инвестиционен проект за разширение и реконструкция на Терминал 2 на стойност 126 560 лева. 

Сред държавните "работодатели" на "Водстрой 98" е и Агенция "Пътна инфраструктура"

Консорицумът ХПВС-ССТ бе избран да изгради Северната скоростна тангента срещу 180 млн. лева. В него свързваната с депутата от ДПС фирма е водещ партньор с 40%, "Хидрострой" е с 30%, а "Пътни строежи Велико Търново", "Пътинженерингстрой", "Пътстрой Бургас" си поделят останалите 30 на сто. Проведената тръжна процедура обаче остави съмнения за политическа намеса, тъй като първоначалният победител – италианското обединение Salini Impregilo, бе отстранено след жалба на ХПВС-ССТ до Комисията за защита на конкуренцията. Хората на Петко Николов отмениха първоначалното класиране, а при повторното не допуснаха италианците заради формални нарушения. 

"Хидрострой" пък участва в още една сериозна пътна поръчка, финансирана от европейските фондове – за изграждането на обходния път на Габрово, който ще струва 77.45 млн. лв. (без ДДС). В консорциума ПСВТ варненската компания си поделя по 33.3% с "Пътинженерингстрой – Т" и "Пътни строежи" – Велико Търново. 

Всичко изброено е само част от мрежата от сателити и контракти, които "Водстрой 98" е изплела около себе си, обвързвайки се с държавни проекти. И то за малко повече от седем години.

Повече четете в последния брой на "БАНКЕРЪ"!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст