Стрес – само за одиторите и за КФН

Парламент Ивайло Калфин

"Надали идеята е такава, но може да се окаже, че стрес-тестовете в пенсионноосигурителния сектор ще са за одиторите и за регулатора." Това полу на шега, полу наистина коментират шефове на дружества от втория пенсионен стълб. Те обаче не са причината за отлагането с три месеца на проверките в пенсионноосигурителния сектор, които трябваше вече да са започнали. Подчертават обаче, че дейността им е свръхрегулирана и още една проверка е напълно излишна.

„Много се надяваме методологията да е такава, че да отразява най-добрите международни практики в тази дейност, защото е факт, че стрес-тестове в пенсионноосигурителни дружества ще се правят за пръв път в България", коментират осигурителите.

Методологията трябва да изясни въпросите около проверката на наличността на активите на пенсионните фондове в банките попечители. Не е ясно с каква цел ще се прави това, защото се знае, че банките попечители са отразили с абсолютна точност (до петия знак след десетичната запетая) активите на пенсионните фондове. Ще рече, че проверката ще е формална. Второ, ще трябва да се проверяват начините за оценка на активите. Професионалистите се шегуват, че ако по време на стрес-тестовете се установи, че нещо по време на оценките не отговаря на българското законодателство, това ще се превърне в стрес-тест за Комисията за финансов надзор, а не за пенсионните фондове.

В договора с Обединение "Регионален консорциум Ърнст & Янг", който е публичен, има някакво задание, от което можем индиректно да си направим изводите какво ще бъде проверявано. Контрактът обаче е на стойност 1.3 млн. лв. без ДДС, но е очевидно, че най-малката част от парите са за изработване на методологията за стрес-тестовете: сто и няколко хиляди лева за пенсионните фондове и малко повече – 150 хиляди, са за методологията на застрахователите. Шефове на фондове обаче са категорични, че изготвянето на методология за установяване на проблемите, които се споменават от ЕК, е много сложно и малко хора биха се съгласили да го направят за такива смешни пари.

Най-големият проблем, който пенсионноосигурителните компании виждат в стрес-тестовете, е, че ако бъдат проведени така, че да установят притесненията на Европейската комисия и хипотетично в някой пенсионен фонд бъде установена концентрация или оценка, която не е реална, въпреки че законът и подзаконовите актове в България дават възможност за това, ще произтекат други мерки. А те ще са съсипващи за бизнеса, защото са свързани с промяна на законодателството или нова европейска директива.

Ивайло Калфин – вицепремиер и министър на труда и социалната политика, е оптимист за проверките: "Надявам се, имаме всички основания да предполагаме, че резултатът ще е добър – да не го предсказваме".

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст