Реформите в банковия надзор са в ход

Българската народна банка извърши преглед на изпълнението на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор.

Вече са изпълнени няколко от залегналите в плана мерки. Внесен е и е обсъден тримесечен доклад в УС на БНБ за текущото надзорно наблюдение на банките (дистанционно и проверки на място), за установените надзорни проблеми, за предприетите надзорни мерки и тяхното изпълнение, както и за промени в акционерната структура на банките.

Изпълнена е и мярката, предвиждаща създаване на дирекция "Дистанционен надзор". Вече са факт и новата дирекция "Преструктуриране на банки", извън управление "Банков надзор" и отдел "Анализ на рисковете, свързани с пазарното поведение" в дирекция "Специален надзор". Подготвени са законодателни промени с цел да се разширят правомощията за надзорни мерки.

Приет е наръчник за надзорен преглед и оценка в съответствие с решенията на Европейския банков орган за общите процедури и методологии.

Подписани са и предвидените меморандуми за координация и обмен на информация с различни държавни институции – например Държавната агенция за национална сигурност.

Планът за реформиране и развитие на банковия надзор бе приет от управителния съвет на Българската народна банка на 5 октомври 2015 г. и описва приоритетните дейности и сроковете за тяхното изпълнение през 2015 г. и 2016 година. Реформите имат за цел да приведат надзорните практики в България във възможно най-пълно съответствие с актуалния международен стандарт, какъвто са Базелските основни принципи за ефективен банков надзор от 2012-а.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст