Нов ремонт на синдишките заплати

Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност, гласувани на 14 април, промениха правилата, по които синдиците на КТБ ще получават възнаграждение. Заплатата на синдиците ще се определя от Фонда за гарантиране на влоговете до започването на процедурата по осребряване на активите, в съответствие с одобрената програма за осребряване на активите на банката в несъстоятелност. Досега съгласно чл.30, ал.2 от Закона: "При назначаване на синдик управителният съвет на фонда определя първоначално месечно възнаграждение на назначените за синдик лица за срок от 6 месеца от назначаването им. Първоначалното възнаграждение представлява фиксирана сума, която не зависи от размера на осребреното от синдика имущество от масата на несъстоятелността и на събраните вземания на банката. Тя не може да бъде по-малка от 10 минимални работни заплати и по-голяма от 30 минимални работни заплати." Разликата от досегашния ред и обновения законов текст е, че отпадат шестте месеца, през които заплатата на синдиците се определя от фонда. Досега след изтичането на този срок "месечното възнаграждение на назначените за синдик лица се определяше като процент от общата сума на осребреното от синдика през съответния месец имущество от масата на несъстоятелността и на събраните през месеца вземания на банката". Уточнява се, че правилата, по които се определя какъв процент от осребреното имущество отива за възнаграждение на синдика (или синдиците), се записват в специална наредба на БНБ. Тук веднага трябва да напомним, че пък осребряване на имуществото не може да има, без да бъде изготвен и одобрен план за това. Но изготвянето му засега се бави. Най-вече защото синдиците пък бяха допълнително натоварени с безсмислени ангажименти – за съставяне на списъци, за назначаване на фирма за проследяване на активите и т. н. Затова план за осребряване на активите все още няма.

От назначаването на синдиците до момента са минали повече от шест месеца. Трябва да се обърне внимание на една нормативна уловка.  И тя е откога започва да се отброява шестмесечният срок – дали това става от момента на назначаване на първите синдици на банката – т.е. от момента на обявяването й в несъстоятелност, или от датата на назначаване на всеки от тях поотделно. В първия случай синдиците много отдавна трябва да не получават фиксирани от Фонда за гарантиране на влоговете заплати и възнаграждението им да се формира като процент от осребреното имущество. Във втория случай законът формално е спазен. Ще припомним, че първите двама синдици на КТБ Росен Ангелчев и Лазар Илиев бяха назначени на 23 април 2015-а. Ангелчев напусна на 13 ноември 2015-а, когато бяха назначени още двама синдици – Кристи Маринова и Ангел Донов. Прави впечатление, че Ангелчев напуска малко след като изтече шестмесечният срок, през който получава определена от фонда твърда заплата.

Лазар Илиев остава да управлява обявената в несъстоятелност банка заедно с другите двама синдици до началото на март 2016-а. Много интересно как определи възнаграждението му, защото по закон той е стоял  на този пост доста след изтичането на шестмесечния срок, през който фондът е имал право да му плаща твърда заплата. Ако възнаграждението на Илиев пък било процент от събраното при осребряването, любопитно е как са спазвани разпоредбите на БНБ за формирането на този процент. Защото те са твърде стриктни.

На 13 май 2016-а ще изтече и шестмесечният срок, откакто са назначени синдиците Донов и Маринова, които сега управляват банката. Какво ще се случи, ако дотогава няма план за осребряване?! Вероятно за да се преодолее точно този неудобен казус, в приетите на 14 април 2016-а промени в Закона за банковата несъстоятелност е въведен текст, който отменя шестмесечния срок. Твърдата заплата за синдиците се определя от Фонда за гарантиране на влоговете до приемане на план за осребряване на имуществото. Този план (или програма) според определените в закона срокове предвижда опис и инвентаризация на имуществото и трябва да е готов най-късно до шест месеца след назначаването на синдиците при обявяването на банката в несъстоятелност. Този срок отдавна е отминал, но план или програма не са обявени. Но както бе казано – проблемът със заплатите е решен.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст