ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Ще будят “спящите” акции

Васил Големански е изпълнителен директор на "БФБ-София".

Централният депозитар (ЦД) предизвика обсъждане сред професионалната общност на проблемите със "спящите" акции в "Регистър А", свързани с масовата приватизация. На срещата присъстваха близо 50 представители на Асоциацията на банките в България (АББ), Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Комисията за финансов надзор (КФН), както и юристи в областта.

Участниците в срещата се обединиха около извода, че проблемите с акциите в "Регистър А" са сериозни. Те съществуват вече 20 години и е необходимо незаинтересованите инвеститори да бъдат активизирани. За целта ще бъде организирана и проведена мащабна информационна кампания.

В момента около 26% от акциите на публичните компании се съхраняват по лични сметки – равностойност по номинал на около 2 до 3 млрд. лева. Тези лични сметки не са под наблюдение и управление на нито един инвестиционен посредник, банка или друга финансова институция.

Първоначалното захранване на сметките в "Регистър А” към ЦД е извършено в резултат на първата вълна от масовата приватизация през 1996 г. и сега броят на сметките в него е около 2.5  милиона. Но липсва на интерес от притежателите им относно управлението на тези финансови инструменти. Същевременно разходите по управлението им (продажба, наследство и др.) са по-големи от стойността на самите инструменти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст