ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Сортови семена” се спасява с приватизация

Опитно поле

Агенцията за приватизация започна 2016-а с неуспешен опит да продаде "Опитната станция по сортоподдържане и семепроизводство – Бяла Слатина", обособена част от софийското дружество "Сортови семена – Елит". Причината е повече от прозаична – нито един участник не закупи документация до изтичането на крайния срок (22 февруари).

"Сортови семена – Елит" има специфична дейност – селекция, производство, заготовка и съхранение на семена и на посадъчен материал. Днес то е неконкурентно спрямо другите фирми в тази сфера заради проточилата се от 2006-а процедура за неговото раздържавяване. Това ограничава възможностите му за получаване на финансиране от банкови институции, от европейски програми или от други източници. Изходът за разрешаване на повечето проблеми от финансово естество според ръководството е продажбата на опитната станция в Бяла Слатина. През януари Агенцията за приватизация обърна внимание на тези предложения на съвета на директорите, отправени още през май миналата година към принципала – Министерството на земеделието и храните. Дружеството остана в списъка за приватизация, а на 12 април излезе решение за откриването на нова процедура за продажбата на клона му в Бяла Слатина. Получените пари ще останат в компанията майка и ще могат да се използват за покриване на загубите и за оздравяване на другия клон в Кнежа. Както в. "БАНКЕРЪ" вече писа, софийската фирма "България драй къмпани", която се занимава с търговия с разнообразни стоки, е проявила интерес към тази продажба.

Опитната станция в Бяла Слатина ще се продава чрез публичен търг с явно наддаване, като началната цена е 2.43 млн. лв. без ДДС. Обектът притежава акт за частна държавна собственост за терен с площ 420 005 кв. м, с построени върху него: административна и различни други сгради. Общата балансова стойност на дълготрайните материални активи е 288 284 лева. 

Разходите на предлаганото за продан предприятие надвишават над пет пъти приходите от дейността му. Ако не бъде сключена сделка, няма възможности за някакви чувствителни икономии там, отбелязват мениджърите. А загубата от над 57 хил.лв. според последните публикувани данни е натрупана заради големия размер на отписаните вземания.

Количествата на произведените в "Сортови семена – Елит" семена и заготовки намаляват през последните години значително. Това е следствие от стеснената конюнктура на пазара общо за страната, след като са намалели площите за отглеждане на хибридна царевица и други полски култури. На всичко отгоре продуктовата листа на дружеството включва производството основно на автентични български сортове и хибриди, а напоследък се увеличават продажбите на вносни семена.

Конкретно в Бяла Слатина отглеждането на семена на практика е приключило в края на 2008-а. От есента на същата година опитната станция губи правото да ползва 3092 дка земя от Държавния поземлен фонд в землището на града. Със заповед на земеделското министерство тези площи са заменени с имоти на частна фирма. Така, останало без земя, предприятието не може да извършва основната си дейност, което води до огромни загуби за компанията като цяло. Използваните в момента 120 дка са крайно недостатъчни и не могат да генерират приходи за издръжката на останалия персонал и охраната. Поради това парите за заплати, осигуровки и други разходи на централното управление в София и за станцията в Бяла Слатина се осигуряват от дейността на клона в Кнежа. От дълго време той е сред най-добре работещите структури на "Сортови семена – Елит".

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст