ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Заменят ваучерите за газьол за производителите с пари в брой

Контрабанден газьол

Държавата да оказва помощ на производителите по програма "Помощ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван в първично селскостопанско производство“, не чрез ваучери за гориво, а чрез пари в брой(възстановяване на част от стойността на акциза). Това предвижда проект за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Промените са поставени за обществено обсъждане в сайта на министерството.

В предложението се описва механизмът за предоставяне на държавна помощ под формата на отстъпка от акциза върху газьола използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. В един от членовете се поставя ново условие, според което право на помощта имат стопаните с валидно подадено заявление за кандидатстване по схемите за директни плащания, за годината предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за директни плащания за животни, трябва да имат животновъден обект по Закона за ветеринаромедицинската дейност.
 
Същевременно се облекчава и процесът по кандидатстване за помощта и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса. С промените се предвижда земеделските стопани да подават заявление за кандидатстване еднократно и да получават помощта наведнъж. Отпада и задължението за водене на дневник – максималното количество гориво, което ще подлежи на подпомагане. То ще се определя на база на методика с разходни норми и само срещу копия от фактури.

От министерството допълват, че средствата, необходими за изпълнение на поетите ангажименти към земеделските производители за прилагането на помощта, са взети предвид при съставянето на Закона за държавния бюджет за 2016 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст