Инвеститорите се притаиха и изчакват

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО Януари - март 2016

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага шест взаимни фонда, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 14 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява класацията на в. "БАНБЕКЪ" за фонд мениджъри в България четири години подред. Нискорисковият "Елана Еврофонд" поддържа редовно позиция на консервативен фонд с най-висок доход, което продължава и от началото на годината.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Малина Маринова.

 

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Януари – март 2016

Вестник "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие от 2006 г. насам представя две свои уникални класации: за "Управляващо дружество" и за "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва  с награда за най-успешните мениджъри. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2015 година. 

В този брой представяме класацията за дейността на управляващите дружества през първото тримесечие на 2016 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март 2016-а.

 

Годината започна със спад в обема на активите на договорните фондове, но това не е повод да правим апокалиптични прогнози от това. Спадовете на финансовите пазари налагат промяна в стратегията на компаниите или поне преструктуриране на портфейлите им. Движенията на котировките на различните ценни книжа вече са трудно предвидими и не е лесно да се каже коя инвестиция ще гарантира сигурност и висока доходност. Взаимните фондове все още има какво да направят, за да достигнат по атрактивността си банковите депозити. Ниската доходност на влоговете не успя да накара инвеститорите да преместят парите си в друго алтернативно вложение. Върху активите на управляващите дружества ще продължава да тежи и проблемът с ниската ликвидност на "БФБ-София", където са значителна част от активите на тези колективни инвестиционни схеми. Поради това трудно можем да говорим за възстановяване на дружествата от сектора за управление на активи.

В опит да подсилят интереса към договорните фондове (и към своето дружество) няколко компании изваждат на пазара нови договорни фондове. Най-смели са мениджърите на "ОББ асет мениджмънт". Те получиха разрешение да организират три нови инвестиционни схеми – "ОББ Глобал Детски Фонд",  "ОББ Глобал Дивидент" и "ОББ Глобал Растеж", които ще градят имидж за компанията майка от април нататък. "Конкорд асет мениджмънт" АД ще управлява договорен фонд от затворен тип "Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп".   

Общо 20 от управляващите дружества получиха точки по отделните критерии, но само четиринадесет от тях (съгласно правилата) попаднаха сред тези, които участваха в разпределението на местата в крайното подреждане. През първото тримесечие само две от тези компании влязоха в Топ 10 и по петте показателя, което им гарантира и място в списъка на най-добрите за периода – това бяха "Елана фонд мениджмънт" и "Конкорд асет мениджмънт".

И десетте дружества от класацията в края на декември запазват местата си и в поредното тримесечно подреждане. Въпреки че взе точки по четири показателя, "Райфайзен асет мениджмънт (България)" не събра достатъчно от тях и отстъпи мястото си на върха. От това се възползваха конкурентите му, които направиха крачка нагоре. Този път най-високо е "Елана фонд мениджмънт". Дружеството събра 34 точки (от възможните 50) и заслужи признанието за най-добро

"Управляващо дружество"

през първото тримесечие. "Ди Ви асет мениджмънт" (бившето "Ти Би Ай асет мениджмънт") – с четири номинации и с две първи места го следва отблизо с 30 точки. Компания на почетната стълбица с 30 точки им прави и "ДСК Управление на активи".

Банковите фондмениджъри играха силно през първото тримесечие. Читири от тях взеха точки, а три – "Райфайзен асет мениджмънт (България)", "ДСК Управление на активи" и "ОББ асет мениджмънт", отново са сред най-добрите в Топ 10. Което е логично, след като рекламата на компаниите майки популяризираше и другите им финансови продукти – например взаимните фондове.

В първите три месеца на тази година българските колективни схеми са привлекли общо 850.723 млн. лв., като от активите им са изтекли около 23 млн. лв. спрямо резултата от края на декември. Въпреки това повечето от тях отчитат, че са добавили стойност в портфейлите си. Тя обаче не успява да компенсира отлива в сектора. Първите две дружества в стълбицата от четвъртото тримесечие – "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ДСК Управление на активи", пазят солидната си преднина пред останалите. Те единствени успяват да прескочат границата от 100 млн. лв. в портфейла си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

номинираните в Топ 10 управляващи дружества в края на миналата година отново са в листата на "най-богатите", а три банкови фондмениджъри водят колоната на печелившите. "ДСК Управление на активи" добавя 3.5 млн. лв. в активите си през периода и изпреварва със 174.5 млн. лв. конкурентите си. От "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са изтекли около 5 млн. лв., но с акумулираните 136.72 млн. лв. компанията държи втората позиция в подреждането. "ОББ асет мениджмънт" увеличава активите си и запазва мястото си на почетната стълбица. Стойността на портфейла на компанията ще нараства в следващите месеци и с акумулираните парични средства от още два договорни фонда, които предлагат дяловете си от средата на април.

"ЦКБ асет мениджмънт" и "Елана фонд мениджмънт" за поредно тримесечие размениха местата. А дружеството от групата "Елана" отново се вмести между банковите управляващи компании с привлечените 53.424 млн. лв., въпреки че те са се свили с около два милиона лева.

Някои от инвеститорите неуморно търсят възможности за умножаване на парите си. Индивидуалната стратегия за управление на активите е такава. Тя позволява по-активно участие при формирането на портфейла, както и по-високи приходи. Това пък поставя ограничения при разкриването на такава информация. Позовавайки се на клаузата за конфиденциалност, управляващите дружества често избягват да споделят това, което знаят. И, естествено, подреждането на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия, свързан с него – средна сума от такива активи на клиент, е малко условно. Първите две дружества остават най-предпочитани и са далеч пред конкурентите си. Клиентите им обаче са внесли по-малко средства на годишна база, но това не се отразява на преднината им пред останалите.

Клиентите на "Ди Ви асет мениджмънт" са му поверили още около 50 млн. лв., а това му позволява да запази лидерската позиция по показателя. Активите на фирмата вече са на стойност 175.747 млн. лв. и тя е единствената, която успя да прескочи границата от 100 млн. лева. Повече привлечени средства и втора позиция отчита "Елана фонд мениджмънт", а в портфейла му са влезли общо 17.131 млн. лева. "Карол капитал мениджмънт" също стъпи на почетната стълбица, а дружеството управлява 12.135 млн. лв. на свои клиенти.

И при изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

няма промяна. Води "Ди Ви асет мениджмънт", а средният размер на парите на един клиент е набъбнал двойно. "Компас Инвест" превзе второто място, въпреки че клиентите на дружеството имат по-малки суми за управление. Най-близо до него отново е "Астра асет мениджмънт".

Намаляващите приходи на домакинствата и на фирмите охладиха ентусиазма на управляващите дружества за разразстване чрез организиране на нови договорни фондове. Естествено, при това положение няма промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

през първото тримесечие. А всички номинирани определят "модата" в сектора и запазват влиянието си. Всички те управляват общо 68 фонда при общо 111, организирани от 30-те лицензирани фонд мениджъри. С десет колективни инвестиционни схеми "ДСК Управление на активи" остава на върха, а най-близо с девет го следва "Конкорд асет мениджмънт". След тях със седем фонда е "ОББ асет мениджмънт", докато "Елана фонд мениджър" управлява шест. Други четири дружества имат по пет схеми, а с по четири са още четири фирми. 

Седемте управляващи дружества, учредени от банки, все още са важен фактор в сектора, тъй като са организирали 32 схеми за инвестиране.

Показателят

брой на индивидуалните клиенти

вече измерва успокояването в сектора. Големите играчи привличат с резултатите си нови клиенти, а промяната в бройката им при отделните дружества е в рамките на нормалното. Липсата на нови алтернативи в сектора създава впечатление, че повечето от инвеститорите вече са намерили "своето" управляващо дружество. Разместванията са следствие от внимателно премисляне. "ПФБК асет мениджмънт" предлага услугите си на 14 хил. души в петте си фонда. "ДСК Управление на активи" е най-близо до лидера, управлява парите на 11 700 клиенти през първото тримесечие на 2016-а. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" допълва тройката на най-предпочитаните дружества. В са се влели общо 4572 души.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст