ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Акционерите на “Петрол” не освободиха Ершов и Събев

Гриша Ганчев

Общото събрание на акционерите на "Петрол" АД не освободи от отговорност някои от членовете на управителния и на надзорния съвет, измежду които са и Денис Ершов и Митко Събев. Това показва протоколът от редовното годишно общо събрание на акционерите на търговеца на горива, провело се на 20 април. Става въпрос за хората, които управляваха "Петрол" преди промяната в собствеността през 2014-а, когато властта беше поета от Гриша Ганчев.

От членовете на надзорния съвет от отговорност са освободени "Корект Фарм" ЕООД (в несъстоятелност), представлявано от Тихомир Трендафилов, "Алфа Кепитъл" АД (в несъстоятелност), с представител Божидар Миладинов, "Петрол асет мениджмънт" ЕООД, представлявано от Тодор Иванов, "Петрол Корект" ЕООД, с представител Николай Гергов, а също Иван Войновски и Траян Антонов Кършутски. Докато Денис Ершов, Митко Събев, Неделчо Янакиев, Иван Нейков и Стоян Кръстев ще трябва да изчакат поне до следващото общо събрание.

Дейността като членове на управителния съвет на Гриша Ганчев, Светослав Йорданов, Сергей Гиндич, Кирил Шилегов, Лъчезар Граматиков, Георги Татарски и Милко Димитров е одобрена. Но Калоян Кършев, Орлин Тодоров, Светодар Йосифов и Иван Костадинов не са освободени от отговорност. Тези решения са взети с пълно мнозинство, като гласуването е било индивидуално за всеки един член.

Акционерите са одобрили докладите за дейността на компанията и одитираните счетоводни отчети за 2014-а, като е решено да не се разпределя дивидент, тъй като е отчетена загуба.


Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст