ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Черното злато пусна лъч в мрака

петрол

Петър Драмов

УниКредит Булбанк АД

 

Цената на петрола се стабилизира, при това на относително високите за тази година нива от около 44 долара за барел, при достигнати средни стойности от 35 долара. Този факт озари мислите на инвеститори и дилъри с надеждата, че залегналите по-рано прогнози за инфлационните процеси би трябвало да се завишат нагоре, при това възможно най-скоро, а защо не и още тази седмица.

Възходящият марш на черното злато успя да накара инвеститорите да пренебрегнат тримесечните японски държавни ценни книжа, достигнали рекордния минус 1%, както и да омаловажат многобройните индикатори за влошаване на китайската икономика и крайно разочароващите данни за състоянието на бразилското стопанство.

През седмицата доходността на държавните ценни книжа се повиши в унисон с инфлационните очаквания. Доходността на  германските и щатските 10-годишни облигации се повиши с 8 базисни пункта само през първите два дни на седмицата. Румънските книжа "блеснаха" с 4 базисни точки повече, докато чешките и полските облигации добавиха по 2 базисни точки към доходността си.

Българските еврооблигационни емисии не направиха изключение и също се изстреляха нагоре. Най-дългосрочните ни книжа с падеж 2035 г. скочиха с 5 базисни точки и вече се търгуват при 3.54% годишна доходност. Книжата ни с падеж 2028 г. добавиха нови 4 базисни пункта, достигайки 2.86% годишна доходност. С 2 пункта – до 2.3% се повиши привлекателността на емисията ни с падеж 2024 г. и с 1 пункт – до 1.64% – на книжата ни с падеж 2022 година. Нека да подчертая, че доходността на книжата ни би била още по-висока, ако в същото това време доверието на инвеститорите в страната ни не се беше повишило. Изразено като нива на CDS (Credit Default Swap), рискът правителството ни да изпадне в състояние да не обслужва дълговите си задължения се е понижил от 230 базисни точки през февруари до 205 точки в момента. Повишеното доверие в страната ни, при това на фона на дълговите задължения след пускането в обращение на нов външен дълг за 2 млрд. евро преди месец и увеличеното съотношение дълг/БВП красноречиво говори за оценката на международните финансови пазари за състоянието на икономиката на страната ни – тя е повече от положителна. Причина за това е, че кризата наложи на икономиката ни преструктуриране, което е напълно пазарно ориентирано. И показва, и доказва своята жизненост в условия на все още нетолкова приветлива международна среда.

На вторичния междубанков пазар 10-годишните ни книжа се търгуват при 2.55% годишна доходност, 7-годишните при 1.8%, 5-годишните при 1% и 3-годишните – при 0.4% на годишна база.

Министерството на финансите реши да наруши „мълчанието“ си на първичния пазар на държавни ценни книжа и обяви намерението си да пусне в обращение допълнително книжа със 100 млн. лв. номинална стойност от емисията с падеж юли 2026 година. Нека да припомня, че в началото на годината от нея бяха реализирани 200 млн. лв. номинална стойност при 2.59% годишна доходност.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст