Министерството на правосъдието публикува втората част от промените в Закона за съдебната власт

Министерство на правосъдието

Утвърждаване на  съдийското самоуправление, ограничаване на възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда, разширяване на правомощията на общите събрания на съдиите и на Инспектората към ВСС, предвижда втората част на проекта за промени на Закона за съдебната власт.

Новите текстове са публикувани днес на сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“. Те ще бъдат обсъдени от членовете на Съвета на 16 май т. г.

По отношение на прокуратурата с предлаганите изменения се постига съответствие с конституционно определената структура и организация на държавното обвинение.

Прокуратурата да е единна, но не централизирана, е записано в мотивите към проекта. Прокурорите и следователите вече няма да са подчинени на главния прокурор. Подчинеността остава само за административните ръководители, и то само при ръководната им дейност. Постигнато е разграничение между прокурорски функции и ръководна дейност. Същевременно се засилва отчетността на главния прокурор, както и на административните ръководители в системата на прокуратурата.

С новите разпоредби се подобряват процедурите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт, за преместване и повишаване, с което гарантира обективно и предвидимо кариерно израстване и се акцентира върху придобития в съдебната власт юридически стаж като основен критерий за правораздаване във върховните съдилища и прокуратури.

Дисциплинарните производства срещу магистратите и техните административни ръководители се разделят между съответните колегии  на ВСС с цел постигане на независимост на съдиите от една страна и прокурори и следователи от друга. Процедурата по образуване и водене на  дисциплинарни производства е регламентирана подробно, като са въведени гаранции за безпристрастност и обективност.

Новите функции на Инспектората към ВСС са във връзка с приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси на магистратите, с което се променя досегашният законодателен модел за деклариране и проверка пред органи извън съдебната власт. Включват се правомощия за проверки за почтеност, за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите. Въвеждат се ефективни механизми за вътрешен контрол на съдебната власт върху професионализма, мотивацията, независимостта и безпристрастността на магистратите, тяхното отговорно отношение, отчетност и поведение, съобразено с етичните норми.

Проектът е съобразен с основните положения на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Конституцията от 18 декември 2015 г. и изпълнява основните мерки, предвидени и Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната. Текстовете са съобразени и с основните препоръки на европейските и международните институции, както и част от мерките, заложени в актуализираната Стратегия за продължаване на съдебната реформа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст