Съдийската колегия на ВСС прие за запознаване доклади на ВКС относно работата на четири апелативни съдилища

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за запознаване актове и доклади с резултати от извършени от комисии на Върховния касационен съд проверки за дейността на Апелативния специализиран наказателен съд, Софийския апелативен съд, Апелативен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Бургас.

Проверката на организацията на работа на съдиите в четирите съдилища е за периода 2014 – 2015 г., и обхваща организацията по образуване и движение на делата, спазването на процесуалните срокове за насрочване и постановяване на съдебни актове, административното управлението и други.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов съобщи, че предстои изготвяне на доклади за работата на Апелативен съд – Пловдив и Апелативен съд Варна, след което ще бъдат внесени в Съдийската колегия на ВСС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст