Мрежите за бърз интернет стават по-достъпни и евтини

Интернет услуги

В Министерството на транспорта ще бъде създадена единна информационна база данни с актуална информация, която да улесни съвместното изграждане и ползване на физическа инфраструктура за електорнните съобщителни мрежи. Информацията ще включва данни за съществуващи трасета, планирани дейности по изграждане и разполагане на нови мрежи, процедури и нормативни актове, данни за органите, компетентни да осъществяват тези дейности и да издават съответните актове, както и таксите.

Това бе решено на заседанието на правителството. Министрите одобриха проект на закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.

Целта на проекта е подобряване на инвестиционната среда в този сектор чрез намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса.

Другият аргумент за приемане на проекта е, че насърчава съвместният достъп и ползване насъществуващата инфраструктура.

Новият ред за координиране на строежите има за цел да преодолее проблема „непрекъснато разкопаване на улиците” и свързаните с ремонтните дейности запрашаване, замърсяване и шум.

Също така проектът въвежда изискване след 1 януари 2017 г. новите и реновирани сгради да бъдат подготвени за лесното разполагане на мрежи за бърз интернет.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст