ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

25 млн.евро отиват за ремонт на храмове

Финансова помощ на стойност  25 милиона евро ще бъде отпусната за възстановяване, ремонти и реконструкции на сгради с религиозно значение. През седмицата приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 година.

В областните дирекции на Фонд „Земеделие“  са били подадени е 348 проекта  на стойност 209 752 375 лева. Това е  четири пъти над определения бюджет по тези марки за програмата.  Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления е по-голяма от размера на определения за съответния период на прием бюджет, сега предстои да бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор, съобщиха от министерство на замеделието.  Съответствието с критериите за оценка ще се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към него  документи.  Проектите  ще бъдат  класирани  според получените при оценката точки и ще се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

Според заложените в подмярка 7.6 цели,  чрез отпусканите финансови средства трябва  да се повиши качеството на живот и да се запази културната идентичност и традиции в селските райони.  Освен за градежи, парите могат да бъдат използвани и за дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите към храмовете пространства.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Подкрепяте ли решението на депутатите да излязат в предизборна "ваканция", въпреки че според новата Конституция те трябваше да работят и да контролират служебния кабинет?

Подкаст