90 млн. евро за енергоефективен бизнес

Пари

Летните месеци са време за почивка, но някои фирми ще трябва доста да се потрудят през най-горещото време на годината. Става дума за малките и средните предприятия, които искат да получат безвъзмездно пари от Европа, за да си купят нови енергийноефективни машини, да построят производствени халета или да осигурят възобновяеми енергийни източници за захранване на фабриката си. Условието е всяка приложена мярка да води до енергийни спестявания от поне 5 процента.

Общо 90 млн. евро, или 176 млн. лв., са предвидени за такива цели по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", като 80 на сто от парите се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са национално съфинансиране. Схемата за кандидатстване вече е отворена и проекти ще могат да се подават до 12 октомври само по електронен път.

На пръв поглед срокът изглежда дълъг, но това е така заради изискването всеки кандидат да премине енергиен одит, който да бъде одобрен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. За да се случи всичко навреме, е необходимо документите да се подадат в агенцията най-късно до 10 август. До 15 дни чиновниците може да поискат преработка на одита или допълнителни разяснения. Така че трябва да се предвиди и време за реакция. Иначе разходите за енергийния одит ще се признават за допустими, тоест възможно е да се включат като част от проекта, след което да бъдат възстановени от ЕС.

По схемата за енергийна ефективност фирмите могат да получат от 50 хил. до 1.5 млн. лева. Но има изискване претендентите да не са получавали повече от 5 млн. лв. евросубсидии през последните седем години. В противен случай няма да бъдат допуснати до новата схема.  

Най-много средства – 70.5 млн. лв., са предвидени за средните предприятия. Близо 58.7 млн. лв. са заделени за малките фирми, а микрокомпаниите ще получат 47 милиона. Любопитно е, че първоначално бе предложено малките и микрофирмите да разполагат с равен дял от бюджета – по 52.8 млн. лева. Само че в процеса на общественото обсъждане на правилата се е стигнало до решението по-малките  компании да получат по-малко пари, тъй като те биха могли да се възползват от схемите на Програмата за селските райони, а и нямат толкова голям собствен финансов ресурс, с който да съфинансират начинанията си.  

Независимо от големината на дружествата средства няма да се отпускат на тези, които произвеждат храни и напитки или работят в секторите "търговия" и "услуги". За да участват в процедурата, е необходимо кандидатите да имат минимум три приключени финансови години, а основната им икономическа дейност да е в добивната и преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа, топлинна енергия и на газообразни горива, водоснабдяването, канализацията или строителството.

Тази схема е напълно недостъпна и за големите фирми – с над 250 работници, годишен оборот от повече от 97.5 млн. лв. или активи, надхвърлящи 84 млн. лева. Което не означава, че за тях няма да има европари. Напротив – за големите е предвидена специална процедура. Тя трябва да бъде открита най-късно в края на тази година, а общият  бюджет, който ще бъде разпределен, е 50 млн. евро, или 97.8 млн. лева.

Оценяването на проектите ще става на два етапа – "проверка за административно съответствие и допустимост" и "техническа и финансова оценка". Най-много точки ще дава критерият "Повишаване на енергийната ефективност" (48 от 100). Още 18 точки ще се добавят за очакваното повишение на конкурентоспособността след реализирането на проекта, а икономическата и финансовата стабилност на кандидата ще носи 17 точки. Дванайсет бонус точи са предвидени за приоритетни проекти, които се изпълняват в сектори с висока енергийна интензивност като химическата промишленост, производството на метали, цимент, керамика, стъкло, вар и хартия. Работещите в Северозападния район фирми също ще получават допълнителни точки.

От старта на "Иновации и конкурентоспособност" досега са обявени за кандидатстване общо три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 451.7 млн. лева. Това представлява 18% от всички средствата по програмата. Вече приключи кандидатстването за "Подобряване на производствения капацитет в МСП", като бяха подадени 1326 проектни предложения и вече са сключени общо 475  договора за общо около 260 млн. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст