Ентусиазъм напук на съмненията

Когато собствените парични средства не достигат, фирмените проекти обикновено биват подкрепяни с емисии от нови акции. Тази стъпка решиха да направят няколко дружества в началото на юни.

Комисията за финансов надзор вече потвърди проспекта за увеличението на капитала на "Арко Фонд за недвижими имоти" АДСИЦ с до 29.9 млн. лева. С други думи, той може да нарасне от 650 хил. на 30.55 млн. лева.

Българското подразделение на естонската строително-инвестиционна компания Arco Vara AS получи лиценз като дружество със специална инвестиционна цел през декември миналата година. То смята да развива дейност на силно конкурентния пазар на недвижимите имоти – със създаване на жилищни комплекси, за разлика от другите подобни фирми на борсата. Лицензираните публични фондове за имоти в България са 60, но те инвестират основно в земеделска земя и в бизнес сгради.

Компанията майка контролира 70% от акциите на

"Арко Фонд за недвижими имоти"

а останалите 30% са собственост на българска финансова институция, поясняват представители на естонската компания.

Най-младото АДСИЦ се качи на "БФБ-София" в средата на април, а сега ще направи първично публично предлагане за издаване на 29.9 млн. нови обикновени поименни безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. За да е успешна емисията, е необходимо да се запишат и платят поне една трета от книжата от нея, или 9 779 186 акции, уточняват от фонда.

Групата Arco Vara планира да участва и в предстоящото второ увеличение на капитала на дъщерната си фирма. Очакванията са така да се акумулира паричен ресурс от български институционални и частни инвеститори за развитие на новите проекти (предимно жилищни). Фондът ще се фокусира върху развитието на проекти в София и евентуално в другите големи български градове. Смята се за тях да се използва минимум 5 млн. евро собствено финансиране. Предвижда се паралелно с дружеството със специална инвестиционна цел групата да продължи да работи и по собствените си проекти. Компанията развива проекта Manastirski LІVD apartments – комплекс от жилищни сгради и търговски обекти, както и още един в кв. "Дианабад" в София.

Предвидени са срещи с потенциалните инвеститори през юни, а записването на новите акции ще се проведе през юли. Така фондът ще може да акумулира парични средства през лятото, които да използва за своите проекти през есента.

Съветът на директорите на

"Капман Грийн Енерджи фонд" АД

е взел решение капиталът на дружеството да бъде увеличен 16 пъти. Идеята е той да нарасне от 1 208 520 на 19 336 320 лв. чрез публично предлагане на 18 127 800 броя нови обикновени акции.

Фондът е специализиран в разработване на проекти в сферата на възобновяемата енергия. Става въпрос за придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в този сектор, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производството на енергия от възобновяеми източници, както и участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от тях.

Всяка акция от новата емисия е с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Публичното предлагане ще е успешно, ако бъдат записани и платени не по-малко от 5 млн. нови акции, уточниха от компанията. Преди да започне процедурата обаче, мениджърите на "Капман Грийн Енерджи фонд" ще внесат проспект в Комисията за финансов надзор и след одобрение от регулаторния орган ще може да се обърнат към инвеститорите за подкрепа на проекта.

Последното увеличение на капитала на фонда стана през 2012 г., когато 19 фирми и шест индивидуални инвеститори записаха новите акции. Тогава дружеството планираше да вложи 2 млн. лв. в 68 малки покривни соларни проекта.

Управителният съвет на "Капман Грийн Енерджи фонд" оценява текущата пазарна ситуация като неблагоприятна да развива активна стопанска дейност по отношение на изграждането на соларни централи. В тази връзка фондът е "замразил" изпълнението на проектите в етап на проектиране и узаконяване. Поради това към момента екипът на дружеството разглежда и оценява проекти, свързани с биомаса и вода, тъй като с приетите напоследък изменения в цените на соларните инсталации инвестирането в подобни фотоволтаични централи е нерeнтабилно.

"Екоинвест холдинг" АД – Козлодуй

също ще обсъди с акционерите си увеличение на капитала си. Директорите на бившия приватизационен фонд предлагат капиталът да нарасне от 289 249 на 1 156 996 лева. Това ще стане чрез издаване на 867 747 нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. За успеха на процедурата се изисква да бъдат записани и напълно заплатени най-малко 581 390 броя.

Основните акционери в "Екоинвест холдинг" са двама. Олег Прокопиев Прокопиев, който е и председател на борда на директорите, притежава 49.94% от гласовете в общото събрание на акционерите, а Юлиан Богданов Карабиберов контролира 18.93% от капитала. Това ще им позволи да гласуват предложението за увеличение без проблеми.

В портфейла на холдинга предприятията от хранително-вкусовата промишленост имат преобладаващ дял от 82.8%, а останалите са от машиностроенето. До момента практиката на мениджърите е отказ от дивидента на дъщерните дружества. С капитализиране на печалбата им се следва политиката да се ползват приходите на всяко едно от тях за инвестиции, обновяване и разширяване. През 2015 г. почти всички дружества от групата са получавали различни суми в тежък момент. Чрез тази финансова помощ е пренасочван паричен ресурс от печеливши към по-затруднени предприятия на холдинга, или са използвани собствени средства.

В момента "Екоинвест холдинг" има дълг към дъщерната фирма "Яйца и птици" АД в Мизия в размер на 773 хил. лева. То е спечелило проект по мярка 4.1 "Инвестиции в земеделските стопанства". Поради необходимостта от средства за развитие по него се налага погасяване на задължението към дружеството. По тази причина директорите  на холдинга са решили да увеличат капитала.

Общият размер на инвестициите по проекта на "Яйца и птици" е в размер на 3 519 870 лв., като част от финансирането ще бъде осигурено със собствени средства от дъщерното дружество, а основната част ще бъде осигурена чрез банков кредит. С парите ще се купуват нови машини и ще се модернизира производството в Мизия. Целта е "Яйца и птици" АД да запази мястото си сред петте най-големи производители на яйца в страната.

Увеличаване на капитала се налага по много и различни причини – необходимост от нови средства, за да се разшири производството, за да се подобри имиджът на дружеството, че е гарантирано на бъдещите кредитори на дружеството, че то има средства да обезпечи евентуалните си задължения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст