ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Химимпорт” даде дивидент за обикновените акции

Юбилей – десет години от листването си на "БФБ-София", направи "Химимпорт" АД щедро към акционерите си. Холдингът предлага брутен дивидент от по 0.045 лв. за една обикновена акция, или ще разпредели общо 10.8 млн. лв., става ясно от поканата за свикване на общо събрание на 27 юли. Сумата ще бъде платена от печалбата за 2015 г., става ясно от материалите за свикване на общо събрание на 27 юли. Положителният финансов резултат на холдинга е 40.25 млн. лв., а остатъкът от него ще влезе в резервите.

Предлага се още да бъде изплатен и гарантиран дивидент по привилегированите акции по 0.1998 лв. за един брой, или общо 17.65 млн. лева. От 15 юни търговията с тях на "БФБ-София" приключи. Те ще бъдат конвертирани в обикновени. Това ще стане в съотношение 1:1 в определен срок. Новите книжа ще бъдат регистрирани на борсата след вписването на съответните промени във вида на акциите и устава в Търговския регистър.

Акционерната книга към тази дата ще удостовери кои са притежателите на привилегировани акции, а по този списък ще се плати и гарантираният дивидент за 2015-а. Всички те ще имат право да получат и сумата, която ще бъде платена на притежателите на обикновени акции, както е по закон.

Емисията привилегировани конвертируеми книжа беше издадена през 2009-а. За тази година дивидентът беше 0.1077 лв. за един брой, а от следващата сумата беше увеличена на 0.1998 лева.

"Химимпорт" излезе на "БФБ-София" през 2006 г. с първично публично предлагане, като акумулира 44.33 млн. лв. в четвъртата по големина такава процедура у нас.

Към края на март мажоритарният акционер в холдинга е "Инвест Кепитъл" АД, който контролира 73.69% от обикновените книжа, а останалите книжа са в ръцете на други миноритарни собственици.

От мегахолдинга намекнаха за промяна в политиката по отношение на разпределението на печалбата като дивидент. А това пък може да засили интереса към акциите на "Химимпорт" и те да привлекат още инвеститори. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст