ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Назначиха 43 прокурори и 32 младши обвинители

прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 576/03.06.2016 г. на Наталия Николова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Бисера Здравкова Калпакчиева – прокурор в Окръжна прокуратура – София.

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането  Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 43 магистрати на длъжността „прокурор“ в районните прокуратури по обявен конкурс за първоначално назначаване на класираните кандидати с решение на ВСС по протокол №62/16.12.2015 г.

По предложение на Комисията по предложенията и атестирането Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 32 кандидати за младши прокурори по обявени конкурси с решение на ВСС по Протокол №5/30.01.2014 г . и Протокол №3/22.01.2015 г., успешно завършили обучението в Националния институт на правосъдието.

Те се назначават на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, считано от 6 юли 2016 г.

Връчването на решенията за назначаване на младшите прокурори ще се проведе на официална церемония на 4 юли 2016 година от 14 часа, в зала „Тържествена“ на Съдебната палата.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст